Acceptatievoorwaarden

 

Bedrijfsafval (restafval)
Chemisch afval

Afgekeurde batch organisch
Afgewerkte olie, categorie I & II
Ammoniakoplossing
Artikelen verontreinigd (niet opbulkbaar)
Blikken met resten verf/inkt
Blikken Mix
Boor-, wals en snijolie (waterhoudend)
Brandblussers
Brandstofresten
Cosmetica en reinigingsmiddelen
Doeken verontreinigd met verf/inkt
Filter en absorptiemateriaal
Filters
Filters verontreinigd met spuitstof
Gasontladingslampen, TL buizen
Gebruiksartikelen Verf/Inkt
Hoog halogeenrijke vloeistof
Koelvloeistof
Kunststof kleinverpakking verontreinigd met resten verf/inkt
Kunststofverpakkingen Mix
Kwikhoudende voorwerpen
Laagwaardige elektronica
Lege kunststof klein verpakkingen
Lege metalen drums
Lege spuitbussen
Lege verfblikken
Lijm-/kitresten
Loogafval o.a. natronloog, kaliloog
Medicijnen en Cosmetica n.e.g.
Natriumhypochlorietoplossing (chloorbleekloog)
Oliefilters
Oliehoudend materiaal (excl. oliefilters)
Oliehoudend afval (incl. oliefilters)

Ongebruikt product vloeibaar organisch
Oplosmiddel < 30% vaste stof
Oplosmiddel kleinverpakking
Oplosmiddel kookpunt > 145°C
Oplosmiddel vaste stof > 30% < 50%
Remvloeistof
Smeervet
Spuitbussen met resten
Spuitbussen Mix
Verbruiksmaterialen verontreinigd met verf/inkt
Verf/Inkt kleinverpakking
Verf/Inkt poeders/stof/veegsel <norm
Verf/Inkt poeders/stof/veegsel >norm
Verf/Inkt sludge
Verf/Inkt sludge watergedragen
Verf/Inkt sludge watergedragen kleinverpakking
Verf/Inkt vast
Verf/Inkt vast/vloeibaar
Water verontreinigd < 10% vaste stof en < 200.000 CZV
Water verontreinigd > 10% vaste stof en /of > 200.000 CZV
Water verontreinigd kleinverpakking
Zoutzuur

 

Groenafval
Grond
Matrassen
PD
Slib
Tuinafval gemengd
Grofvuil
Kartonnen bekers