Aanlevervoorwaarden Laagwaardige elektronica

Euralcode

20.01.36
Niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Omschrijving

Printers, scanapparatuur, faxen en/of onderdelen
Compressoren en diverse pompen
(Hoofd)speakersetjes, toetsenborden, gegevensdragers, printplaten, rekenmachines
Beroofde PC-terminals (geheel of gedeeltelijk gedemonteerd)
ICT- en PC-onderdelen (adapters, powersupply, diskdrives etc.)
Alle huishoudelijke apparatuur (excl. Freon bevattende electronica)
Apparatuur voor lassen of solderen
Apparatuur voor het draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden, boren, het maken van gaten, ponsen, vouwen, buigen of dergelijke bewerkingen van materialen.
Mengers en roerders
Apparatuur voor het verstuiven, verspreiden, dispergeren of op ander wijze behandelen van
vloeistoffen of gassen.

Meldingsplicht*

Batterijen
Verontreinigingen met gevaarlijke stoffen
Groot niet-verplaatsbaar industrieel elektrisch gereedschap
Vrije vloeistoffen
Overige afvalstoffen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Kunststof dekseldrum                   60 – 200 liter                            (inclusief liner)
Boxpallet                                          ≥ 60 – ≤ 200 liter                      (inclusief boxpalletzak, met bodem)