Aanlevervoorwaarden Kunststof kleinverpakking
verontreinigd met resten verf/inkt

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Kunststof verpakkingen                                             ≥ 75 %
Oplosmiddel/verf/inkt/lijm/kit                               < 25 %                              (uitgeharde en niet uitgeharde resten)
Verpakkingsgrootte                                                     < 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Gebromeerde difenylethers
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
Vrije vloeistof
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Zware metalen
Organotinverbindingen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum*1                                  ≥ 60 – ≤ 200 liter                     
Boxpallet**                                        1000 liter        
ASP container**1                             800 liter
Accubak                                             610 liter
Pallet geseald

 

* Metaal/kunststof                           ** inclusief boxpalletzak                        1 UN goedgekeurde verpakking