Aanlevervoorwaarden Afgewerkte olie, categorie 1 en 2

Euralcode

13.02.08
Overige motor-, transmissie- en smeerolie

Omschrijving

Afgewerkte-, thermische- en hydraulische olie                          < 100%
Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor)        < 0,1%
Water                                                                                              < 5%
PCB’s (per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180)        ≤ 0,5 mg/kg
Vlampunt                                                                                        > 60°C

Meldingsplicht*

Boor-, snij-, slijp- en walsolie.
Iedere stof die opwerking tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt.
Overige afvalstoffen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Jerrycan*                          5 – 25 liter
Dopdrum*                       60 – 200 liter          (kunststof/metaal)
IBC container*                1000 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking,