Aanlevervoorwaarden Blikken Mix

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie

08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie

08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Metalen verpakkingen                                  ≥ 80 %
Materialen                                                      < 20 %                                 (materialen zoals handschoenen, kwasten, rollers, papier,
                                                                                                                        poetsdoeken, kunststofverpakkingen, plastic en oplosmiddel)

Verpakkingsgrootte                                       < 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen dekseldrum*                  > 60 – ≤ 200 liter (inclusief liner)                  (voorkeursverpakking)
ASP container*                              800 liter  (inclusief boxpalletzak)                  (voorkeursverpakking)
Kunststof dekseldrum*                > 60 – ≤ 200 liter
Handelsverpakkingen*                > 60 – ≤ 200 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking, inhoud is maximaal 90% van de maximale vulinhoud