Aanlevervoorwaarden Gebruiksartikelen Verf/Inkt

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie

08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie

08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Gebruiksartikelen                                       > 80 %                          (bijv. plakstiften, cartridges, stempelkussens)
Overige afvalstromen                                ≤ 20%                           
Verpakkingsgrootte                                   > 60 liter
De afvalstroom is sorteerbaar.

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Vrije vloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen dekseldrum*             > 60 – ≤ 200 liter (inclusief liner)         (voorkeursverpakking)
ASP container*                        800 liter (inclusief boxpalletzak)
Kunststof dekseldrum*         > 60 – ≤ 200 liter
Handelsverpakkingen                                                                                   in overleg