Aanlevervoorwaarden Blikken met resten verf/inkt

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie

08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie

08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Metalen verpakkingen                                               ≥ 75 %
Oplosmiddelen/verf/inkt/lijm/kitresten              < 25 %                            (uitgeharde en niet uitgeharde resten)
Verpakkingsgrootte                                                    < 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Vrije vloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum*1                    ≥ 60 – ≤ 200 liter
Boxpallet**                         1000 liter
ASP container**1              800 liter
Accubak                              610 liter
Pallet geseald

 

* Metaal/kunststof                   ** inclusief boxpalletzak                   1 UN goedgekeurde verpakking