Gevaarlijke stoffen heten niet voor niets ‘gevaarlijke stoffen’. De afvoer daarvan moet voorzichtig en volgens de juiste wet- en regelgeving worden gedaan. Heb je als bedrijf gevaarlijk chemisch afval, dan dient de inzameling aan strenge eisen te voldoen. Ook als dit...

Lees meer