Aanlevervoorwaarden Afgekeurde batch organisch

Euralcode

16.03.05
Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

Omschrijving

Afgekeurd organisch materiaal                      < 100 %
Partijgrootte                                                      > 500 kg

Meldingsplicht*

PCB
Radioactieve stoffen
Dioxinen (dirty 17)
Peroxides
Organotinverbindingen
Bestrijdingsmiddelen
Zware metalen
Gebromeerde difenylethers
Aluminium
Infectueuze stoffen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum                                    ≥ 60 – ≤ 200 liter                      (metaal/kunststof)
Dopdrum*                                      ≥ 60 – ≤ 200 liter                      (metaal/kunststof)
IBC container*                               1000 liter
Handelsverpakkingen*                 0,1 – 1000 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking,