Aanlevervoorwaarden Brandstofresten

Euralcode

13.07.03*
Overige brandstoffen (inclusief mengsels)

Omschrijving

Brandstofresten                                            > 90%
Water                                                              < 10%
Sediment                                                        < 5%
Chloor                                                             < 1 %
Zware metalen                                               < 1 %
Fluor                                                                < 0,1%
Zwavel                                                             < 0,1 %
Vlampunt                                                        < 100°C
Calorische waarde                                         > 30.000 kJ/kg

Meldingsplicht*

Broom en/of broomverbindingen.
Dioxinen (dirty 17)
Silikonen
PCB/PCT

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Jerrycan*                                 25 liter
Dopdrum*                               60 – 200 liter                      (metalen/kunststof, inclusief liner)

 

*UN goedgekeurde verpakking, inhoud bij voorkeur 90% van de maximale vulinhoud