Aanlevervoorwaarden Filter
en absorptiemateriaal

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

 

Omschrijving

Verontreinigd filter-/absorptiemateriaal              100 %
Verpakkingsgrootte                                                    > 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen dekseldrum*                    > 60 – ≤ 200 liter  (inclusief liner)                 Voorkeur
ASP container*                                800 liter                                                              (inclusief boxpalletzak)
Kunststof dekseldrum*                  > 60 – ≤ 200 liter
Handelsverpakkingen*                  > 60 – ≤ 200 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking, vulinhoud is maximaal 90% van de bruto inhoud