Aanlevervoorwaarden Flessenglas

Omschrijving

Flessenglas dat heeft gediend als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd is met chemische stoffen of vloeistoffen en vrij is van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik

Toegestaan

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan*

Vlakglas
Keramiek, steen en porselein (KSP) van onder andere potjes, serviesgoed, tegels en schotels.
Papier, waaronder kranten, boekjes en karton.
Plastic, waaronder plastic flessen, zakken en wegwerpservies.
Metalen, waaronder ferro, non-ferro en kroonkurken.
Hittebestendig glas, waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten, glas afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons en glazen pannendeksels.
Vlakglas, waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten.
Loodhoudend glas, zoals televisieglas en kristalglas.
Andere verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder en veegvuil
Injectienaalden
Chemisch afval (KCA) / gevaarlijk afval (KGA) o.m. verstaan: chemicaliën, bloed, bloedplasma, spuiten, etiketten met doodskop, kruis en/of vuur
Recipiënten van chemische producten
Ziekenhuisafval bevattende organische resten/vloeistoffen (SZA)