Aanlevervoorwaarden Ammoniakoplossing

Euralcode

06.02.03*
Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

Omschrijving

Ammoniak                       < 35 %                     
Water                                > 65%
Chloor                               < 1 %
Zware metalen                 < 5 %
Zwavel                               < 0,1 %
Fluor                                  < 0,1 %
pH                                       > 7

 

Meldingsplicht*

Broom en/of broomverbindingen
Dioxinen (dirty 17)
PCB/PCT

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Jerrycan*                                5 – 25 liter
Kunststof dopdrum*            60 – 200 liter
IBC container*                      1000 liter
Handelsverpakkingen*

 

*UN goedgekeurde verpakking,