Aanlevervoorwaarden Vertrouwelijke documenten

Omschrijving

(Kantoor)papier dat vertrouwelijke informatie bevat¹

 

¹ Wastenet inzameling werkt uitsluitend samen met CA+ gecertificeerde archiefverwerkers. Volgens CA+ norm vernietigd
betekent dat vertrouwelijke documenten binnen 24 uur na inzamelen vernietigd zijn. Het transport wordt uitgevoerd met
speciale vrachtwagens die zijn voorzien van een beveiligde sluitklep. Inzamelaars van een CA+ gecertificeerd bedrijf zijn
uitgebreid gescreend.

Toegestaan

Kantoorpapier

Niet toegestaan*

Nat karton of papier
Geen vervuiling als karton, kranten, sheets, ordners, plastic mapjes en geplastificeerd papier en karton
Zo min mogelijk vervuiling als paperclips, nietjes e.d.
Verontreinigingen van het papier met andere afvalstoffen

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.