Aanlevervoorwaarden Gasontladingslampen, TL
buizen

Euralcode

20.01.21*
Tl-buizen en ander kwikhoudend afval

Omschrijving

SON-lampen                               < 100%
Gasontladingslampen               < 100%                      (TL-buizen) 
Spaarlampen                               < 100%                      (SL, PL etc)
SOX-lampen                                < 100%   
Infraroodlampen                        < 100%
HTL                                               < 100%                      (TL-buizen lengte > 80 cm)
LTL                                                < 100%                      (TL-buizen lengte < 80 cm, SL-lampen, PL-lampen, spaarlampen en TL-buizen
                                                                                            met afwijkende vormen)

Meldingsplicht*

Water
Overige afvalstoffen.
Gloeilampen.
Gebroken gasontladingslampen.

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

HTL-bak (of LTL-bak)
Dekseldrum                                                 30 – 200 liter                         (kunststof/metaal, inclusief liner)
Boxpallet                                                      1000 liter                                 (inclusief boxpalletzak, met bodem)
Handelsverpakkingen en overige deugdelijke verpakkingen