Aanlevervoorwaarden Kunststofverpakkingen Mix

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Kunststof verpakkingen                                 ≥ 80 %
Materialen                                                         < 20 %                                          (materialen zoals handschoenen, kwasten, rollers, papier,
poetsdoeken, metalen verpakkingen, plastic en
oplosmiddel)
Verpakkingsgrootte                                         < 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen dekseldrum*                             > 60 – ≤ 200 liter (inclusief inliner)                 Voorkeur
ASP container*                                         800 liter (inclusief boxpalletzak)                     Voorkeur
Kunststof dekseldrum*                          > 60 – ≤ 200 liter
Handelsverpakkingen*                           > 60 – ≤ 200 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking,