Aanlevervoorwaarden Boor-, wals- en snijolie (waterhoudend)

Euralcode

13.08.02*
Overige emulsies

Omschrijving

Sediment                                                                                                   < 1%                     
CZV-gehalte                                                                                              < 5000 mg/kg
EOX (gehalte aan organische  halogeenverbindingen,                    < 2.000 mg/kg; 
berekend als chloride op de oliefase) 
PCB’s (per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180)                  ≤ 0,5 mg/kg
pH                                                                                                                > 6 < 8
Hg                                                                                                                 < 5 mg/kg;

Meldingsplicht*

Een stinkende/afwijkende geur
Overige afvalstoffen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Jerrycan*                                                   5 – 25 liter
Dopdrum*                                                 60 – 200 liter                       (kunststof/metaal)
IBC container*                                          1000 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking, inhoud bij voorkeur 90% van de maximale vulinhoud