Aanlevervoorwaarden Koelvloeistof

Euralcode

14.06.03*
Vloeistof gebruikt in voertuigradiatoren

Omschrijving

Water                                    > 70%
Alcoholen                             < 20%
Zouten                                  < 10%
Zware metalen                    < 1%
Chloor                                   < 1%
Fluor                                     < 0,1%
Zwavel                                  < 0,1%
Vlampunt                             > 100 °C

Meldingsplicht*

Koelvloeistoffen op basis van lithiumhalogeniden
Freonische koelvloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Jerrycan*                                              20 – 25 liter
Dopdrum*                                            60 – 200 liter                            (kunststof/metalen)
IBC container*                                    600/1000 liter
Handelsverpakkingen*

*UN goedgekeurde verpakking, inhoud is maximaal 90% van de maximale vulinhoud