Aanlevervoorwaarden Lege metalen drums

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Metalen drums                                                             ≥ 97 %                                         (andere metalen verpakkingen in overleg)
Oplosmiddelen/verf/inkt/lijm/kitresten               < 3 %                                            (uitgeharde en niet uitgeharde resten)
Verpakkingsgrootte                                                     ≥ 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Vrije vloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen deksel/dopdrum*                     ≥ 60 – ≤ 200 liter
Metalen lekbakken/opslagtanks           In overleg

*UN goedgekeurde verpakking op een pallet geseald