Om de klimaatdoelstelling in 2030 te behalen, moet er veel veranderen. Ook de afvalsector wordt zeker geraakt. Verhoogde CO2-heffing en minder afvalverbranding zijn bijvoorbeeld zaken waar we mee te maken krijgen. Maar hoe zit dat precies en wat merkt u daarvan?

CO2-uitstoot reduceren

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat er reductie van de CO2-uitstoot plaatsvindt. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 55% verminderen ten opzichte van 1990. Om tegenvallers te compenseren heeft het kabinet afgesproken om een reductie van 60% te evenaren. Dit is een pittige uitdaging en heeft daarom flinke consequenties.

13 maart heeft Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat gepresenteerd. Hieruit blijkt dat we een emissiereductie van ongeveer 22 Mton meer dan de reeds verwachte reductie moeten behalen. Daarom zijn er maatregelen ingesteld die vooral de industrie en de afvalsector zullen de raken. Zo komt er een CO2-heffing voor grote industrieën. Hier vallen ook de afvalverbrandingsinstallaties onder. De heffing wordt verhoogd met als doel dat bedrijven minder CO2 proberen uit te stoten.

Andere bezuinigingen

De twee grootste besparingen worden verwacht in de mobiliteit en de landbouw. Bijvoorbeeld door de inzet van biobrandstoffen voor weg- en vliegverkeer te verhogen. Hiermee wordt een besparing van 5,6Mton verwacht. Dat is een kwart van de totale 22Mton die opgesteld is. De landbouw moet verantwoordelijk worden voor een besparing van 5,5Mton, waardoor ze samen 50% van de totale reductie behalen. De landbouw kan veel CO2-uitstoot besparen door aardgas te vervangen voor duurzame energiebronnen. Er wordt ook steeds meer gestuurd naar een circulaire economie.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Als het uitstoten van CO2 duurder wordt en er nieuwe technieken nodig zijn om de besparingen te behalen, dan zal dit gevolgen hebben voor productprijzen. Het kan voor bedrijven interessant zijn om buiten Nederland te gaan produceren. Echter komen er steeds meer vergoedingen voor duurzaam ondernemen, zoals die voor het scheiden van glas en PD en wordt het transport naar het buitenland mogelijk nog duurder, wat ondernemen in Nederland aantrekkelijker maakt.

Nieuw beleid noodzakelijk

Het behalen van de klimaatdoelen vereist een gezamenlijke inspanning van alle sectoren, waaronder de afvalsector, de industrie, de mobiliteit en de landbouw. Het is van groot belang om aanvullend beleid te implementeren om de beoogde emissiereducties te realiseren en om Nederland te helpen de klimaatdoelen van 2030 te halen.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice. Mail ons Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur