Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw afvalinzameling. Wat heeft dit voor gevolgen? Wordt het afval nog opgehaald? En als het wordt opgehaald, is dat met dezelfde frequentie? Wees gerust, wij zorgen ervoor dat er voor u niks verandert.

Een nadere blik op de situatie bij AVR

Eerst even over de brand zelf. Gisterochtend vroeg ontstond het vuur in de turbinekamer van de AVR Afvalverwerking in Rotterdam. Dit is, om het simpel uit te drukken, de ‘meterkast’ van het complex. Hoewel het vuur in eerste instantie onder controle leek, blijkt het een complexe brand die zelfs dagen kan aanhouden. De brandweer en andere betrokken organisaties zijn hard aan het werk om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Geen zorgen over uw afvalinzameling

Het goede nieuws is: uw afvalinzameling loopt geen gevaar. Wij hebben een uitgebreid netwerk van verschillende partners en afvalverwerkers. Wij zijn dus niet afhankelijk van één enkele verwerker. Als er een probleem ontstaat bij een van onze partners, zoals nu bij AVR, dan kunnen wij eenvoudig uitwijken naar andere locaties.

AVR zelf is ook al op zoek naar alternatieve locaties voor afvalverwerking, en opslag is eveneens een mogelijkheid die wordt overwogen. Wat dit betekent voor u, is dat uw afval gewoon zal worden opgehaald en verwerkt, zoals u dat van ons gewend bent.

Onze belofte aan u

Onze grootste prioriteit is ervoor te zorgen dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw afvalinzameling, zodat u zich volledig kunt richten op uw bedrijf. Ook in tijden van calamiteiten zoals deze doen we er alles aan om onze service op het hoge niveau te houden dat u van ons verwacht.

U kunt erop vertrouwen dat uw afval zoals altijd correct wordt opgehaald en verwerkt. Mocht u nog vragen of zorgen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd voor u klaar.

De winst en waarde van een aparte vuilnisbak voor lege blikjes

De winst en waarde van een aparte vuilnisbak voor lege blikjes

In de hedendaagse samenleving zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 31 december 2022 is er statiegeld op lege blikjes ingevoerd. Dit heeft een positief effect op een duurzamer Nederland, maar biedt ook kansen voor u als ondernemer. Hoe zorgt u ervoor dat u niet alleen goed bent voor het milieu en uw reputatie, maar ook voor uw portemonnee?

Het belang van gespecialiseerde inzameling

Het jaarlijks aantal blikjes dat in ons milieu terechtkomt is ronduit alarmerend, naar schatting zijn het ongeveer 150 miljoen blikjes die onze natuur vervuilen. Dit zorgt niet alleen voor een toename van zwerfafval, maar brengt ook ernstige gevaren met zich mee voor de fauna in onze omgeving.

Gelukkig biedt de nieuwe wetgeving een krachtige stimulans voor het verminderen van dit afval, door een statiegeld van 15 eurocent per blikje in te voeren. Veel zwerfafval rapers merken direct resultaat. Volgens hen is het aantal blikjes dat op straat wordt gevonden gehalveerd.

Recycling van blikjes is van cruciaal belang voor het verminderen van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Door blikjes apart in te zamelen, wordt het mogelijk om ze efficiënt te recyclen en opnieuw te gebruiken, waardoor de impact op het milieu aanzienlijk wordt verminderd.

Prullenbak met statiegeldsticker

Een goede manier om het inleveren van blikjes te stimuleren is door een of meerdere prullenbakken met statiegeldsticker te plaatsen. De bakken zijn ontworpen om het recyclen van blikjes eenvoudiger en effectiever te maken. Ze zijn voorzien van een speciale gleuf voor blikjes en een opvallende sticker die aangeeft dat dit de ideale plek is om blikjes met statiegeld in te deponeren.

Het voordeel van gespecialiseerde inzameling

Maar hoe kan deze maatregel in de praktijk worden gebracht dat ook nog eens erg positief voor uw onderneming is? Hier komt het belang van gespecialiseerde inzameling naar voren. Door het plaatsen van aparte vuilnisbakken voor lege blikjes, wordt het voor u als onderneming aanzienlijk eenvoudiger om bij te dragen aan een milieuvriendelijke samenleving. Deze bakken, voorzien van een duidelijke statiegeldsticker, moedigen mensen aan om hun lege blikjes op een verantwoorde manier weg te gooien.

Persoonlijke voordelen van een aparte inzamelbak

Het introduceren van een specifieke inzamelbak voor lege blikjes in uw directe omgeving heeft talrijke voordelen. Niet alleen draagt u bij aan het verkleinen van de afvalberg, maar u maakt ook de weg vrij voor een reeks persoonlijke voordelen.

 • U draagt direct bij aan een milieuvriendelijkere samenleving. Uw actieve deelname aan dit initiatief betekent dat u een rol speelt in het verminderen van de vervuiling die deze blikjes veroorzaken.
 • Uw (potentiële) klanten zien dat u actief bezig bent met het verlagen van de CO2-voetafdruk. Dit heeft een positieve werking op uw reputatie. Door actief te participeren in milieuvriendelijke initiatieven, toont u uw inzet voor een duurzamere toekomst, wat door uw omgeving gewaardeerd zal worden.
 • Het statiegeld kan aardig oplopen, doordat het voor mensen heel makkelijk is om de blikjes kwijt te raken. U zou (een deel van) het bedrag kunnen doneren aan een goed doel, om de mensen nog meer te stimuleren om de blikjes in de bak te gooien.

Bevorder duurzaamheid

Het implementeren van een aparte vuilnisbak voor lege blikjes is een krachtige manier om duurzaamheid te bevorderen. Het vermindert niet alleen de hoeveelheid zwerfafval in uw lokale omgeving, maar moedigt ook een cultuur van verantwoordelijkheid en bewustzijn aan.

Het scheiden van uw afval maakt de recyclingprocessen efficiënter, waardoor waardevolle materialen kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt in de productie van nieuwe producten. Dit reduceert op zijn beurt de vraag naar nieuw geproduceerde materialen, waardoor de druk op natuurlijke hulpbronnen vermindert.

Daarnaast draagt het bij aan een bewuster consumptiegedrag. Door het statiegeldsysteem en de speciale bakken voor blikjes, wordt er gestimuleerd om bewuster na te denken over consumptiepatronen en de impact die deze hebben op het milieu.

Een schonere toekomst

U heeft de kracht om een significante impact te maken en het voortouw te nemen in deze groene revolutie. Het begint allemaal met kleine acties. Het kiezen voor het gebruik van een aparte vuilnisbak voor blikjes is een eenvoudige, maar krachtige stap zijn in de richting van een betere wereld.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice. Mail ons Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur
Klimaatdoelstelling raakt afvalsector en daarmee bedrijven

Klimaatdoelstelling raakt afvalsector en daarmee bedrijven

Om de klimaatdoelstelling in 2030 te behalen, moet er veel veranderen. Ook de afvalsector wordt zeker geraakt. Verhoogde CO2-heffing en minder afvalverbranding zijn bijvoorbeeld zaken waar we mee te maken krijgen. Maar hoe zit dat precies en wat merkt u daarvan?

CO2-uitstoot reduceren

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat er reductie van de CO2-uitstoot plaatsvindt. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 55% verminderen ten opzichte van 1990. Om tegenvallers te compenseren heeft het kabinet afgesproken om een reductie van 60% te evenaren. Dit is een pittige uitdaging en heeft daarom flinke consequenties.

13 maart heeft Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat gepresenteerd. Hieruit blijkt dat we een emissiereductie van ongeveer 22 Mton meer dan de reeds verwachte reductie moeten behalen. Daarom zijn er maatregelen ingesteld die vooral de industrie en de afvalsector zullen de raken. Zo komt er een CO2-heffing voor grote industrieën. Hier vallen ook de afvalverbrandingsinstallaties onder. De heffing wordt verhoogd met als doel dat bedrijven minder CO2 proberen uit te stoten.

Andere bezuinigingen

De twee grootste besparingen worden verwacht in de mobiliteit en de landbouw. Bijvoorbeeld door de inzet van biobrandstoffen voor weg- en vliegverkeer te verhogen. Hiermee wordt een besparing van 5,6Mton verwacht. Dat is een kwart van de totale 22Mton die opgesteld is. De landbouw moet verantwoordelijk worden voor een besparing van 5,5Mton, waardoor ze samen 50% van de totale reductie behalen. De landbouw kan veel CO2-uitstoot besparen door aardgas te vervangen voor duurzame energiebronnen. Er wordt ook steeds meer gestuurd naar een circulaire economie.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Als het uitstoten van CO2 duurder wordt en er nieuwe technieken nodig zijn om de besparingen te behalen, dan zal dit gevolgen hebben voor productprijzen. Het kan voor bedrijven interessant zijn om buiten Nederland te gaan produceren. Echter komen er steeds meer vergoedingen voor duurzaam ondernemen, zoals die voor het scheiden van glas en PD en wordt het transport naar het buitenland mogelijk nog duurder, wat ondernemen in Nederland aantrekkelijker maakt.

Nieuw beleid noodzakelijk

Het behalen van de klimaatdoelen vereist een gezamenlijke inspanning van alle sectoren, waaronder de afvalsector, de industrie, de mobiliteit en de landbouw. Het is van groot belang om aanvullend beleid te implementeren om de beoogde emissiereducties te realiseren en om Nederland te helpen de klimaatdoelen van 2030 te halen.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Hoe zet u de Week zonder vlees en zuivel in voor uw bedrijf?

Hoe zet u de Week zonder vlees en zuivel in voor uw bedrijf?

Van 6 tot en met 13 maart vindt de Week zonder vlees en zuivel plaats. Dit is een jaarlijks initiatief dat mensen aanmoedigt om een week lang geen vlees en zuivel te eten. Naast de voordelen voor de gezondheid van mensen en het milieu, kan deelname aan de Week zonder vlees en zuivel ook bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf en een circulaire economie.

De impact van dierlijke producten op het milieu

Het verminderen van vlees- en zuivelconsumptie heeft een flinke impact op het milieu. De productie van vlees en zuivel is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan en kooldioxide. Daarnaast is de vlees- en zuivelindustrie verantwoordelijk voor een groot deel van de ontbossing en het verlies van biodiversiteit, aangezien er vaak grote hoeveelheden land nodig zijn voor de productie van veevoer en voor de veeteelt zelf.

Positieve invloed op uw doelstellingen

De Week zonder vlees en zuivel is een sterk moment om uw duurzaamheidsdoelstellingen zichtbaar te maken. Door deel te nemen aan de Week zonder vlees en zuivel laat u aan uw klanten, maar ook uw personeel zien dat uw bedrijf actief met duurzaamheid bezig is. Dit zorgt voor een positief imago. Het is ook een perfecte gelegenheid om bijvoorbeeld de bedrijfskantine duurzamer te maken. In de Week zonder vlees en zuivel laat u uw medewerkers ontdekken hoe voedzaam en lekker eten zonder dierlijke ingrediënten kan zijn. Door na de week plantaardig eten voordeliger te maken dan dierlijke producten, stimuleert u de medewerkers om blijvend minder vlees en zuivel te nuttigen. Dit zal een grote stap binnen uw duurzaamheidsdoelstellingen te weeg brengen.

Vlees en zuivel zorgt voor meer afval

Vlees en zuivel zorgt voor meer afval dan plantaardige producten. Dit komt mede doordat de verpakkingen complexer zijn. Er is meer verpakkingsmateriaal nodig en daarnaast zijn de verpakkingen moeilijker te recyclen. Het consumeren van minder dierlijke producten zorgt dus ook voor minder bedrijfsafval en daardoor minder kosten.

Verpakkingsmateriaal recyclen

Vlees en zuivel wordt vaak in meerdere lagen plastic verpakt om het te beschermen als bescherming tegen bederf en om hun houdbaarheid te verlengen. Deze verpakkingen zijn moeilijker te recyclen omdat ze uit verschillende materialen bestaan. Daarnaast zijn ze vaak bevlekt met vet, bloed en andere stoffen die moeilijk te verwijderen zijn. Deze verontreinigingen kunnen het recyclingproces verstoren en kunnen de kwaliteit van het gerecyclede materiaal verminderen.

Het verwerken en recyclen van verpakkingsmateriaal van dierlijke producten heeft een veel grotere impact op het milieu dan verpakkingen van plantaardige producten.

Recycling van dierlijke etensresten

Ook dierlijke etensresten kunnen worden gecomposteerd of gerecycled. Hier zijn wel speciale technieken en installaties voor nodig, daarom wordt het vaak verbrand zoals bij restafval. Er zijn verschillende methodes om dierlijke etensresten te verwerken:

 • Compostering: Vlees en zuivelresten kunnen worden gecomposteerd om organische meststoffen te produceren. Dit vereist echter speciale technieken om ervoor te zorgen dat ze veilig en effectief worden afgebroken.
 • Anaerobe vergisting: Dit is een proces waarbij bacteriën worden gebruikt om organisch materiaal af te breken in afwezigheid van zuurstof. Anaerobe vergisting kan worden gebruikt om biogas te produceren. De installaties vereisen veel onderhoud.
 • Verbranding: Dit kan via thermische behandeling. Hierbij worden de resten verbrand en omgezet in energie. Deze methode veroorzaakt veel uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen.
 • Dierenvoer: Vlees en zuivelresten kunnen ook worden gebruikt als dierenvoer. Dit kan echter gevaarlijk zijn als het voedsel besmet is met ziekteverwekkers of als het afkomstig is van dieren die ziek zijn geworden. Om deze reden wordt deze methode over het algemeen minder vaak gebruikt.

De Week zonder vlees en zuivel voor de horeca

Het verminderen van de vlees- en zuivelconsumptie is vaak een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen van horecagelegenheden. Zet de Week zonder vlees en zuivel in om bewustwording te creëren bij uw klanten en personeel. Kies een menu zonder vlees en zuivel en promoot dit. Een speciaal menu zonder vlees en zuivel heeft een positieve impact op het milieu, uw doelstellingen, maar ook de gezondheid van uw klanten.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van meer plantaardig eten, is het verminderen van voedselverspilling. Plantaardig eten kan over het algemeen langer bewaard worden en bederft minder snel. Hierdoor hoeft er minder weggegooid te worden. Dit zorgt natuurlijk voor minder afval, maar ook dat er minder nieuw voedsel geproduceerd hoeft te worden. Dit heeft een directe positieve invloed op het milieu doordat er minder landbouwgrond, water, dierenvoeding en transport nodig is.

Een mooie start

Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een duurzamere wereld en uw duurzaamheidsdoelstellingen. De Week zonder vlees en zuivel is een mooi moment om hiermee te starten vanwege de media-aandacht waar u gebruik van kunt maken.

 

 

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Circulaire economie: de toekomst van duurzaamheid

Circulaire economie: de toekomst van duurzaamheid

De circulaire economie is een concept dat steeds meer aandacht krijgt in de huidige maatschappij. Het idee achter de circulaire economie is om een systeem te creëren waarin grondstoffen niet alleen worden hergebruikt, maar ook continu in de economie blijven circuleren. Hierdoor wordt er efficiënter omgegaan met grondstoffen en wordt de afvalberg verminderd.

Waarom is de circulaire economie belangrijk?

Onze huidige economie is gericht op lineaire productie en consumptie. We maken producten, gebruiken ze en gooien ze weg. Hierdoor ontstaan grote hoeveelheden afval en verliezen we waardevolle grondstoffen. Deze aanpak is niet langer houdbaar in een wereld met stijgende bevolkingsgroei en beperkte grondstoffen. De circulaire economie biedt hier een oplossing voor.

Hoe werkt de circulaire economie?

In een circulaire economie wordt er gestreefd naar het maximale hergebruik van grondstoffen en producten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de volgende principes:

 • Design for disassembly: bij de productie van producten wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid om deze later weer uit elkaar te halen en te hergebruiken.
 • Hergebruik: grondstoffen en producten worden zoveel mogelijk hergebruikt in plaats van weggegooid.
 • Repair & reuse: producten worden gerepareerd en opnieuw gebruikt in plaats van vervangen.
 • Recycling: wanneer producten echt niet meer hergebruikt kunnen worden, worden de grondstoffen gerecycled en opnieuw gebruikt.

Voordelen van de circulaire economie

Een circulaire economie heeft veel grote voordelen:

 • Minder afval: door hergebruik en recycling wordt er minder afval geproduceerd.
 • Efficiënter gebruik van grondstoffen: door grondstoffen langer te gebruiken, worden ze efficiënter benut.
 • Lagere kosten: door efficiënter om te gaan met grondstoffen en minder afval te produceren, worden er op lange termijn lagere kosten gerealiseerd.
 • Bijdrage aan duurzaamheid: door het verminderen van afval en het efficiënter omgaan met grondstoffen, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.

Hoe gaat het met de circulaire economie in Nederland?

In Nederland lijkt het implementeren van een circulaire economie moeizaam te verlopen. Zo blijkt uit cijfers dat het percentage grondstoffen dat bestaat uit hergebruikte materialen in 2020 nog net zo hoog was als in 2014. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt hierdoor voor om het beleid omtrent de circulaire economie verplichtender aan te pakken.

Primaire abiotische grondstoffen gehalveerd in 2030?

Primaire abiotische grondstoffen zijn natuurlijke grondstoffen die voorkomen in de aarde en die niet van biologische oorsprong zijn. Dit omvat mineralen, metalen, steenkool, gas en petroleum. Deze grondstoffen worden gebruikt in de productie van producten en materialen en worden niet als afval beschouwd. Een groot deel van deze grondstoffen zijn beperkt beschikbaar en dus kostbaar. Daarom streeft de Rijksoverheid naar een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Uit de nieuwste editie van de Integrale Circulaire Economie Rapportage (Icer), gepubliceerd op 26 januari, blijkt dat verschillende grondstoffentrends niet in lijn zijn met deze doelstelling. Zo is de hoeveelheid verbrand en gestort afval tussen 2016 en 2020 met 5 procent gestegen en is de hoeveelheid plasticverpakkingen de afgelopen jaren toegenomen. Tevens is de gebruiksduur van meubels en kledingstukken afgenomen.

Recycling laagwaardig

Hoewel Nederland op het gebied van recycling Europees gezien vooroploopt met 78% van het afval dat wordt gerecycled, is deze recycling vaak laagwaardig. Dit komt doordat de materiaalstromen niet goed van elkaar gescheiden worden, waardoor ze alsnog verbrand of laagwaardig toegepast worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat er geen prikkels zijn om afvalstromen zo zuiver mogelijk te houden en hoogwaardig te recyclen, omdat het beleid stuurt op de hoeveelheid ingezameld afval. Daarom pleit het PBL voor een versterking van het beleid om hoogwaardige recycling te ondersteunen.

Strengere eisen noodzakelijk

Om de ambitie van een circulaire economie in 2050 te bereiken, is het volgens het PBL cruciaal om het beleid te intensiveren. Het bureau stelt voor om meer verplichtend beleid in te zetten, zoals verplichte aandelen secundair materiaal in producten en circulair ontwerp te verlangen bij subsidies. Daarnaast moet de huidige btw-verlaging op arbeid voor reparatie uitgebreid worden en vervuilende en verspillende praktijken beboet worden. Op deze manier krijgen circulaire producten en diensten de kans om te concurreren met niet-circulaire producten en diensten.

Gaan we een circulaire economie in 2050 halen?

Of we in 2050 de circulaire economie gaan halen, is nog steeds onzeker. Hoewel Nederland vooroploopt in Europa op het gebied van recycling, is er nog veel werk te doen om de hoogwaardige recycling te ondersteunen en circulaire producten en diensten te bevorderen. Het PBL pleit daarom voor een intensivering van het beleid en heeft verschillende aanbevelingen gedaan, maar is het voldoende. Het zal afhangen van de mate waarin deze aanbevelingen worden opgevolgd en de inzet van bedrijven, consumenten en overheden om een circulaire economie te realiseren.

 

Hoe wordt uw bedrijf circulair?

Het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van een circulaire economie in 2050. Daarnaast kiezen consumenten steeds vaker voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. We geven een aantal tips voor eerste stappen richting circulair ondernemen:

 1. Inkoop

Het is belangrijk om te kijken naar iedere stap in het productieproces. Circulair ondernemen start bij het begin van de productieketen. Voor bedrijven die te maken hebben met de inkoop van goederen of grondstoffen is het daarom belangrijk om te kiezen voor materialen die goed gerecycled kunnen worden tot nieuwe grondstoffen.

 1. Energieverbruik

In de huidige energiecrisis lijkt het vanzelfsprekend, maar het bewust gebruiken van energie vermindert de CO2 uitstoot én bespaart veel geld. Ga bewust om met airconditioning en verwarming en maak gebruik van LED verlichting. Voorkom onnodig sluipverbruik zoals verlichting die aanstaat in ruimtes waar niet gewerkt wordt of een printer die in stand-by modus staat.

 1. Afvalverwerking

Zorg ervoor dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt ingezameld, zo kan het namelijk gerecycled worden. Naast afval scheiden zorgt ook het verminderen van bedrijfsafval ervoor dat de CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd wordt. Afval verminderen kan bijvoorbeeld met een perscontainer.

 1. Werk samen

Neem medewerkers mee in het realiseren van de circulaire doelstellingen. Door een gezamenlijk doel te creëren, kun je elkaar motiveren en stimuleren. Ook loont het om samen te werken met andere bedrijven uit de branche die circulariteit belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan een partij om krachten mee te bundelen in het circulaire proces, een inkoper die duurzame materialen levert, of een afvalmanager die meedenkt in een efficiënt afvalverwerkingsproces.  

 

Wastenet helpt bij het bouwen aan een circulaire onderneming

Wastenet werkt samen met een netwerk van meer dan 70 inzamelaars in heel Nederland. Door de inzet van ons landelijke netwerk creëren wij zo min mogelijk transportbewegingen, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast denken wij als afvalmanager mee over het efficiënt afvoeren van afval. We geven advies over hoe afval kan worden gescheiden, bijvoorbeeld met behulp van afvalbakken, maar we kunnen ook een aanzienlijke afval reductie realiseren met behulp van perscontainers.

 

 

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur