Klimaatdoelstelling raakt afvalsector en daarmee bedrijven

Klimaatdoelstelling raakt afvalsector en daarmee bedrijven

Om de klimaatdoelstelling in 2030 te behalen, moet er veel veranderen. Ook de afvalsector wordt zeker geraakt. Verhoogde CO2-heffing en minder afvalverbranding zijn bijvoorbeeld zaken waar we mee te maken krijgen. Maar hoe zit dat precies en wat merkt u daarvan?

CO2-uitstoot reduceren

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat er reductie van de CO2-uitstoot plaatsvindt. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 55% verminderen ten opzichte van 1990. Om tegenvallers te compenseren heeft het kabinet afgesproken om een reductie van 60% te evenaren. Dit is een pittige uitdaging en heeft daarom flinke consequenties.

13 maart heeft Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat gepresenteerd. Hieruit blijkt dat we een emissiereductie van ongeveer 22 Mton meer dan de reeds verwachte reductie moeten behalen. Daarom zijn er maatregelen ingesteld die vooral de industrie en de afvalsector zullen de raken. Zo komt er een CO2-heffing voor grote industrieën. Hier vallen ook de afvalverbrandingsinstallaties onder. De heffing wordt verhoogd met als doel dat bedrijven minder CO2 proberen uit te stoten.

Andere bezuinigingen

De twee grootste besparingen worden verwacht in de mobiliteit en de landbouw. Bijvoorbeeld door de inzet van biobrandstoffen voor weg- en vliegverkeer te verhogen. Hiermee wordt een besparing van 5,6Mton verwacht. Dat is een kwart van de totale 22Mton die opgesteld is. De landbouw moet verantwoordelijk worden voor een besparing van 5,5Mton, waardoor ze samen 50% van de totale reductie behalen. De landbouw kan veel CO2-uitstoot besparen door aardgas te vervangen voor duurzame energiebronnen. Er wordt ook steeds meer gestuurd naar een circulaire economie.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Als het uitstoten van CO2 duurder wordt en er nieuwe technieken nodig zijn om de besparingen te behalen, dan zal dit gevolgen hebben voor productprijzen. Het kan voor bedrijven interessant zijn om buiten Nederland te gaan produceren. Echter komen er steeds meer vergoedingen voor duurzaam ondernemen, zoals die voor het scheiden van glas en PD en wordt het transport naar het buitenland mogelijk nog duurder, wat ondernemen in Nederland aantrekkelijker maakt.

Nieuw beleid noodzakelijk

Het behalen van de klimaatdoelen vereist een gezamenlijke inspanning van alle sectoren, waaronder de afvalsector, de industrie, de mobiliteit en de landbouw. Het is van groot belang om aanvullend beleid te implementeren om de beoogde emissiereducties te realiseren en om Nederland te helpen de klimaatdoelen van 2030 te halen.

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice. Mail ons Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur
Hoe zet u de Week zonder vlees en zuivel in voor uw bedrijf?

Hoe zet u de Week zonder vlees en zuivel in voor uw bedrijf?

Van 6 tot en met 13 maart vindt de Week zonder vlees en zuivel plaats. Dit is een jaarlijks initiatief dat mensen aanmoedigt om een week lang geen vlees en zuivel te eten. Naast de voordelen voor de gezondheid van mensen en het milieu, kan deelname aan de Week zonder vlees en zuivel ook bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf en een circulaire economie.

De impact van dierlijke producten op het milieu

Het verminderen van vlees- en zuivelconsumptie heeft een flinke impact op het milieu. De productie van vlees en zuivel is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan en kooldioxide. Daarnaast is de vlees- en zuivelindustrie verantwoordelijk voor een groot deel van de ontbossing en het verlies van biodiversiteit, aangezien er vaak grote hoeveelheden land nodig zijn voor de productie van veevoer en voor de veeteelt zelf.

Positieve invloed op uw doelstellingen

De Week zonder vlees en zuivel is een sterk moment om uw duurzaamheidsdoelstellingen zichtbaar te maken. Door deel te nemen aan de Week zonder vlees en zuivel laat u aan uw klanten, maar ook uw personeel zien dat uw bedrijf actief met duurzaamheid bezig is. Dit zorgt voor een positief imago. Het is ook een perfecte gelegenheid om bijvoorbeeld de bedrijfskantine duurzamer te maken. In de Week zonder vlees en zuivel laat u uw medewerkers ontdekken hoe voedzaam en lekker eten zonder dierlijke ingrediënten kan zijn. Door na de week plantaardig eten voordeliger te maken dan dierlijke producten, stimuleert u de medewerkers om blijvend minder vlees en zuivel te nuttigen. Dit zal een grote stap binnen uw duurzaamheidsdoelstellingen te weeg brengen.

Vlees en zuivel zorgt voor meer afval

Vlees en zuivel zorgt voor meer afval dan plantaardige producten. Dit komt mede doordat de verpakkingen complexer zijn. Er is meer verpakkingsmateriaal nodig en daarnaast zijn de verpakkingen moeilijker te recyclen. Het consumeren van minder dierlijke producten zorgt dus ook voor minder bedrijfsafval en daardoor minder kosten.

Verpakkingsmateriaal recyclen

Vlees en zuivel wordt vaak in meerdere lagen plastic verpakt om het te beschermen als bescherming tegen bederf en om hun houdbaarheid te verlengen. Deze verpakkingen zijn moeilijker te recyclen omdat ze uit verschillende materialen bestaan. Daarnaast zijn ze vaak bevlekt met vet, bloed en andere stoffen die moeilijk te verwijderen zijn. Deze verontreinigingen kunnen het recyclingproces verstoren en kunnen de kwaliteit van het gerecyclede materiaal verminderen.

Het verwerken en recyclen van verpakkingsmateriaal van dierlijke producten heeft een veel grotere impact op het milieu dan verpakkingen van plantaardige producten.

Recycling van dierlijke etensresten

Ook dierlijke etensresten kunnen worden gecomposteerd of gerecycled. Hier zijn wel speciale technieken en installaties voor nodig, daarom wordt het vaak verbrand zoals bij restafval. Er zijn verschillende methodes om dierlijke etensresten te verwerken:

 • Compostering: Vlees en zuivelresten kunnen worden gecomposteerd om organische meststoffen te produceren. Dit vereist echter speciale technieken om ervoor te zorgen dat ze veilig en effectief worden afgebroken.
 • Anaerobe vergisting: Dit is een proces waarbij bacteriën worden gebruikt om organisch materiaal af te breken in afwezigheid van zuurstof. Anaerobe vergisting kan worden gebruikt om biogas te produceren. De installaties vereisen veel onderhoud.
 • Verbranding: Dit kan via thermische behandeling. Hierbij worden de resten verbrand en omgezet in energie. Deze methode veroorzaakt veel uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen.
 • Dierenvoer: Vlees en zuivelresten kunnen ook worden gebruikt als dierenvoer. Dit kan echter gevaarlijk zijn als het voedsel besmet is met ziekteverwekkers of als het afkomstig is van dieren die ziek zijn geworden. Om deze reden wordt deze methode over het algemeen minder vaak gebruikt.

De Week zonder vlees en zuivel voor de horeca

Het verminderen van de vlees- en zuivelconsumptie is vaak een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen van horecagelegenheden. Zet de Week zonder vlees en zuivel in om bewustwording te creëren bij uw klanten en personeel. Kies een menu zonder vlees en zuivel en promoot dit. Een speciaal menu zonder vlees en zuivel heeft een positieve impact op het milieu, uw doelstellingen, maar ook de gezondheid van uw klanten.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van meer plantaardig eten, is het verminderen van voedselverspilling. Plantaardig eten kan over het algemeen langer bewaard worden en bederft minder snel. Hierdoor hoeft er minder weggegooid te worden. Dit zorgt natuurlijk voor minder afval, maar ook dat er minder nieuw voedsel geproduceerd hoeft te worden. Dit heeft een directe positieve invloed op het milieu doordat er minder landbouwgrond, water, dierenvoeding en transport nodig is.

Een mooie start

Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een duurzamere wereld en uw duurzaamheidsdoelstellingen. De Week zonder vlees en zuivel is een mooi moment om hiermee te starten vanwege de media-aandacht waar u gebruik van kunt maken.

 

 

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Circulaire economie: de toekomst van duurzaamheid

Circulaire economie: de toekomst van duurzaamheid

De circulaire economie is een concept dat steeds meer aandacht krijgt in de huidige maatschappij. Het idee achter de circulaire economie is om een systeem te creëren waarin grondstoffen niet alleen worden hergebruikt, maar ook continu in de economie blijven circuleren. Hierdoor wordt er efficiënter omgegaan met grondstoffen en wordt de afvalberg verminderd.

Waarom is de circulaire economie belangrijk?

Onze huidige economie is gericht op lineaire productie en consumptie. We maken producten, gebruiken ze en gooien ze weg. Hierdoor ontstaan grote hoeveelheden afval en verliezen we waardevolle grondstoffen. Deze aanpak is niet langer houdbaar in een wereld met stijgende bevolkingsgroei en beperkte grondstoffen. De circulaire economie biedt hier een oplossing voor.

Hoe werkt de circulaire economie?

In een circulaire economie wordt er gestreefd naar het maximale hergebruik van grondstoffen en producten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de volgende principes:

 • Design for disassembly: bij de productie van producten wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid om deze later weer uit elkaar te halen en te hergebruiken.
 • Hergebruik: grondstoffen en producten worden zoveel mogelijk hergebruikt in plaats van weggegooid.
 • Repair & reuse: producten worden gerepareerd en opnieuw gebruikt in plaats van vervangen.
 • Recycling: wanneer producten echt niet meer hergebruikt kunnen worden, worden de grondstoffen gerecycled en opnieuw gebruikt.

Voordelen van de circulaire economie

Een circulaire economie heeft veel grote voordelen:

 • Minder afval: door hergebruik en recycling wordt er minder afval geproduceerd.
 • Efficiënter gebruik van grondstoffen: door grondstoffen langer te gebruiken, worden ze efficiënter benut.
 • Lagere kosten: door efficiënter om te gaan met grondstoffen en minder afval te produceren, worden er op lange termijn lagere kosten gerealiseerd.
 • Bijdrage aan duurzaamheid: door het verminderen van afval en het efficiënter omgaan met grondstoffen, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.

Hoe gaat het met de circulaire economie in Nederland?

In Nederland lijkt het implementeren van een circulaire economie moeizaam te verlopen. Zo blijkt uit cijfers dat het percentage grondstoffen dat bestaat uit hergebruikte materialen in 2020 nog net zo hoog was als in 2014. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt hierdoor voor om het beleid omtrent de circulaire economie verplichtender aan te pakken.

Primaire abiotische grondstoffen gehalveerd in 2030?

Primaire abiotische grondstoffen zijn natuurlijke grondstoffen die voorkomen in de aarde en die niet van biologische oorsprong zijn. Dit omvat mineralen, metalen, steenkool, gas en petroleum. Deze grondstoffen worden gebruikt in de productie van producten en materialen en worden niet als afval beschouwd. Een groot deel van deze grondstoffen zijn beperkt beschikbaar en dus kostbaar. Daarom streeft de Rijksoverheid naar een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Uit de nieuwste editie van de Integrale Circulaire Economie Rapportage (Icer), gepubliceerd op 26 januari, blijkt dat verschillende grondstoffentrends niet in lijn zijn met deze doelstelling. Zo is de hoeveelheid verbrand en gestort afval tussen 2016 en 2020 met 5 procent gestegen en is de hoeveelheid plasticverpakkingen de afgelopen jaren toegenomen. Tevens is de gebruiksduur van meubels en kledingstukken afgenomen.

Recycling laagwaardig

Hoewel Nederland op het gebied van recycling Europees gezien vooroploopt met 78% van het afval dat wordt gerecycled, is deze recycling vaak laagwaardig. Dit komt doordat de materiaalstromen niet goed van elkaar gescheiden worden, waardoor ze alsnog verbrand of laagwaardig toegepast worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat er geen prikkels zijn om afvalstromen zo zuiver mogelijk te houden en hoogwaardig te recyclen, omdat het beleid stuurt op de hoeveelheid ingezameld afval. Daarom pleit het PBL voor een versterking van het beleid om hoogwaardige recycling te ondersteunen.

Strengere eisen noodzakelijk

Om de ambitie van een circulaire economie in 2050 te bereiken, is het volgens het PBL cruciaal om het beleid te intensiveren. Het bureau stelt voor om meer verplichtend beleid in te zetten, zoals verplichte aandelen secundair materiaal in producten en circulair ontwerp te verlangen bij subsidies. Daarnaast moet de huidige btw-verlaging op arbeid voor reparatie uitgebreid worden en vervuilende en verspillende praktijken beboet worden. Op deze manier krijgen circulaire producten en diensten de kans om te concurreren met niet-circulaire producten en diensten.

Gaan we een circulaire economie in 2050 halen?

Of we in 2050 de circulaire economie gaan halen, is nog steeds onzeker. Hoewel Nederland vooroploopt in Europa op het gebied van recycling, is er nog veel werk te doen om de hoogwaardige recycling te ondersteunen en circulaire producten en diensten te bevorderen. Het PBL pleit daarom voor een intensivering van het beleid en heeft verschillende aanbevelingen gedaan, maar is het voldoende. Het zal afhangen van de mate waarin deze aanbevelingen worden opgevolgd en de inzet van bedrijven, consumenten en overheden om een circulaire economie te realiseren.

 

Hoe wordt uw bedrijf circulair?

Het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van een circulaire economie in 2050. Daarnaast kiezen consumenten steeds vaker voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. We geven een aantal tips voor eerste stappen richting circulair ondernemen:

 1. Inkoop

Het is belangrijk om te kijken naar iedere stap in het productieproces. Circulair ondernemen start bij het begin van de productieketen. Voor bedrijven die te maken hebben met de inkoop van goederen of grondstoffen is het daarom belangrijk om te kiezen voor materialen die goed gerecycled kunnen worden tot nieuwe grondstoffen.

 1. Energieverbruik

In de huidige energiecrisis lijkt het vanzelfsprekend, maar het bewust gebruiken van energie vermindert de CO2 uitstoot én bespaart veel geld. Ga bewust om met airconditioning en verwarming en maak gebruik van LED verlichting. Voorkom onnodig sluipverbruik zoals verlichting die aanstaat in ruimtes waar niet gewerkt wordt of een printer die in stand-by modus staat.

 1. Afvalverwerking

Zorg ervoor dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt ingezameld, zo kan het namelijk gerecycled worden. Naast afval scheiden zorgt ook het verminderen van bedrijfsafval ervoor dat de CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd wordt. Afval verminderen kan bijvoorbeeld met een perscontainer.

 1. Werk samen

Neem medewerkers mee in het realiseren van de circulaire doelstellingen. Door een gezamenlijk doel te creëren, kun je elkaar motiveren en stimuleren. Ook loont het om samen te werken met andere bedrijven uit de branche die circulariteit belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan een partij om krachten mee te bundelen in het circulaire proces, een inkoper die duurzame materialen levert, of een afvalmanager die meedenkt in een efficiënt afvalverwerkingsproces.  

 

Wastenet helpt bij het bouwen aan een circulaire onderneming

Wastenet werkt samen met een netwerk van meer dan 70 inzamelaars in heel Nederland. Door de inzet van ons landelijke netwerk creëren wij zo min mogelijk transportbewegingen, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast denken wij als afvalmanager mee over het efficiënt afvoeren van afval. We geven advies over hoe afval kan worden gescheiden, bijvoorbeeld met behulp van afvalbakken, maar we kunnen ook een aanzienlijke afval reductie realiseren met behulp van perscontainers.

 

 

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

8 tips voor een duurzaam kerstpakket 

8 tips voor een duurzaam kerstpakket 

De feestdagen komen er weer aan en u wilt uw personeel graag in het zonnetje zetten. U bent misschien goed aan het verduurzamen door afval te scheiden, beter in te kopen of CO2-uitstoot te reduceren, maar past een kerstpakket hier wel bij in? Een traditioneel kerstpakket is voor veel bedrijven een traditie, maar vaak niet zo duurzaam. Gelukkig zijn er veel alternatieven en misschien wel een aantal waar u niet aan dacht, maar die wel heel passend zijn. 

Is een kerstpakket duurzaam?  

Er zijn natuurlijk veel verschillende kerstpakketten, dus je kan niet zomaar een stempel op elk pakket drukken, maar een pakket vol met lekkers en leukigheidjes is vaak niet duurzaam. Voor al die producten hebben de machines in de fabrieken gedraaid, is transport nodig geweest en vaak komen ze van ver. Alleen al voor het verpakkingsmateriaal is veel productie geweest. Dit zorgt voor de nodige uitstoot en natuurlijk overbodig afval. Een fles wijn heeft door het produceren, verpakken en transporteren al snel 2 kilo CO2-uitstoot en een pondje zalm zit ongeveer op hetzelfde. Niet iedereen houdt van dezelfde dingen en zal daarom ook niet alles uit het pakket gebruiken. Dit betekent dat de uitstoot voor niks is geweest en de spullen zo bij het restafval belanden. Zonde. Laten we daarom eens kijken naar andere opties.  

Duurzame ideeën 

Er is veel mogelijk om een duurzaam of natuurbewust personeelsgeschenk  cadeau te geven met de kerst. En vaak is dit juist verrassend omdat het niet vaak gedaan wordt. Als het cadeau meewerkt aan een betere wereld, dan past dit natuurlijk perfect bij de kerstgedachte en is daarom eigenlijk een ideaal geschenk.  

1 – Kies een duurzaam kerstpakket 

Er zijn veel kerstpakketten te vinden waar duurzame producten in zitten en waar ook met de verpakking rekening is gehouden met de impact van de verpakking. Denk aan duurzame materialen, biologische etenswaren, plasticvrije spullen of misschien hulpmiddelen om duurzamer te leven. Bij sommige kerstpakketten wordt ook een deel gedoneerd aan initiatieven die de wereld beter maken. Zo geeft u een goed gevuld kerstpakket en een goed gevoel cadeau. 

2 – Koop lokaal 

Maakt u zelf een kerstpakket of geeft u cadeaus aan uw medewerkers, probeer dan zoveel mogelijk producten uit de buurt te kopen. Kies bijvoorbeeld voor een kerststol van de plaatselijke bakker. Veel producten worden in verre landen gemaakt en hebben daarom een flinke weg afgelegd. Als het hier in Nederland is geproduceerd, dan legt het veel minder kilometers af en dat scheelt erg veel in de CO2-uitstoot. Lokale producten zijn soms wel duurder dan bijvoorbeeld spullen uit China en dat betekent dat u minder kan geven. Maar producten uit China hoeven niet aan de Europese kwaliteitsnormen te voldoen, de uitstoot is enorm vanwege het transport en de lonen en werkomstandigheden zijn niet altijd even goed. Als u dit uitlegt dan is het juist mooi. 

3 – Ga voor circulair 

Er zijn steeds meer producten die gemaakt worden van afval (recycle) of producten die hergebruikt en verbeterd worden (upcycle). Handzeep van sinaasappelschillen, waterfles van suikerriet, pennen van koffiedik of een lamp van wijnflessen? Er liggen zoveel grondstoffen op de afvalhoop. Een kerstcadeau gemaakt van wat vroeger afval was, is natuurlijk een prachtig verhaal.    

4 – Laat de medewerkers zelf kiezen 

Als uw personeel zelf het kerstpakket of cadeau mag kiezen, dan is het een product dat ze graag willen of nodig hebben. Hierdoor is er minder afval en minder onnodige productie. Er zijn verschillende websites waar een ‘kerstpakket’ zelf gekozen kan worden. U geeft een bepaald budget of punten op en daarvoor kan iets gekozen worden. Of u kunt natuurlijk een cadeaubon geven.  

5 – Geef een ervaring 

Overproductie van spullen is de grootste vervuiler en uitstoter van CO-2, door de fabrieken, delven van grondstoffen en transport. Daarnaast is bijna 30% van het afval verpakkingen en afgedankte spullen. Waarom geeft u geen ervaring? Misschien een bon voor een dagje weg, een leuke workshop of om uit eten te gaan met iemand. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het plezier van ervaringen veel langer blijft hangen dan dat van spullen.  

6 – Deel uw eigen producten of diensten uit 

Maakt uw bedrijf producten of verleent het diensten die interessant zijn voor uw personeel, dan kan dat ook een leuk idee zijn. Voor een schoonmaker is het bijvoorbeeld lekker als diegene na de hele dag schrobben en poetsen niet thuis ook nog aan de slag moet. Hoe fijn is het als het huis dan schoon is? U kunt een tegoed van een aantal uren cadeau doen die ze zelf in kunnen zetten.  

7 – Adopteer een dier of plant bomen 

Sommige geven een bosje bloemen, maar hoe leuk is het om een bosje bomen te geven? Via het WWF koopt u dan een aantal vierkante meters aan bomen die gepland worden om het Atlantische Regenwoud te herstellen. Of u kunt (symbolisch) een dier adopteren. Op deze manier worden deze dieren beschermd en u ontvangt vaak een knuffel, armband of iets dergelijks die u kunt geven met kerst. Nog leuker is het natuurlijk als het geadopteerde dier gevolgd kan worden. Zo kunt u bijvoorbeeld een zeeschildpad adopteren, wordt er 6 kilo plastic uit de oceanen verwijderd en uw medewerker krijgt dan de naam van de schildpad en kan met een tracking systeem zien waar hij zwemt. 

8 – Doneer aan een goed doel 

Ook een donatie aan een goed doel kan een mooi cadeau zijn. Laat uw personeel kiezen naar welk goede doel een bedrag overgemaakt wordt en dan maakt u in naam van de medewerker een bedrag over. Vaak kan er dan een bedankje naar diegene gestuurd worden. Ook zijn er veel goede doelen die producten verkopen waarmee het doel gesteund wordt. Op deze manier gaat er geld naar de instantie, maar heeft u ook iets om cadeau te geven.  

Verminder het afval 

Een duurzaam kerstpakket zorgt voor een goed gevoel bij de medewerkers, helpt de wereld verbeteren, maar zorgt ook voor minder afval. Doordat u een duurzaam cadeau geeft, zijn er minder (overbodige) spullen en verpakkingsmaterialen. Hierdoor is er minder afval en dus ook minder afvalkosten. Daarnaast werkt u mee aan een plasticvrije wereld. Kiest u dit jaar voor een duurzaam kerstgeschenk?

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

3 simpele trucs voor CO2-reductie in restaurants

3 simpele trucs voor CO2-reductie in restaurants

Door de hoge uitstoot van CO2 verwarmt de aarde te snel op, wat vreselijke gevolgen heeft voor de mens en onze leefomgeving. Overstromingen, mislukte oogsten, schaarste in voedsel, maar ook meer ziekten en pandemieën. En na Corona, hebben we daar wel even genoeg van gehad. Gelukkig kunnen we hier nog wat aan doen en misschien wel meer dan je denkt. 3 trucs om als restaurant vrij simpel CO2 te besparen.

Druppel op een gloeiende plaat

Over de hele wereld nemen landen maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. In het klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen afgesproken om te zorgen dat de aarde niet meer dan 1,5 graad opwarmt voor 2050. Maar zonder onze hulp gaat het nooit lukken.

Grote veroorzakers kunnen grote verschillen maken, maar ook veel kleine verschillen hebben uiteindelijk een grote impact: duizenden druppels doven ook de spreekwoordelijke gloeiende plaat. Als restaurant kun je verrassend veel druppels toevoegen aan deze plaat.

3 kranen om de plaat te doven

Een mens stoot gemiddeld 9.000 kilo CO2 per jaar uit. Dat is 6.000 kilo meer dan wat de natuur kan herstellen. Dit is 164,4 kilo CO2 te veel per dag. Als er 100 mensen in jouw restaurant eten, is dat dus 1.644 kilo CO2 in totaal. Als we zeggen dat we een liter water nodig hebben om deze gloeiende plaat van 1.644 kilo te doven, hebben we 20.000 druppels (= 1 liter) nodig. Laten we eens kijken hoeveel van die kilo’s CO2 we kunnen verminderen tijdens een diner en hoe dichtbij die 20.000 druppels we kunnen komen. Hieronder 3 kranen die je open kan draaien om de plaat te doven.

Kraan 1 – Koop lokaal

Transport is een van de grootste uitstoters van CO2. Hoe minder transport, hoe minder uitstoot. Koop daarom zoveel mogelijk lokaal en probeer zo min mogelijk met de auto naar verschillende leveranciers te rijden. Veel groothandels bieden bezorging aan, waardoor meerdere leveringen in één wagen worden vervoerd.

Buiten de producten lokaal kopen, kijk ook eens waar de producten vandaan komen. Vlees uit Brazilië zorgt bijvoorbeeld voor 335 kilo CO2-uitstoot per kilo voor het hier op het bord ligt. Vlees uit Nederland heeft 24 kilo CO2 per kilo vlees. Dat is een verschil van 311 kilo. Dat zijn 3.800 druppels per kilo vlees. Stel je serveert op een avond 11 kilo vlees, dan zit je dus al op 41.800 druppels. Zo doof je dus 2 gloeiende platen op 1 avond alleen door lokaal vlees te kopen.

Nou is vlees uit Brazilië een enorme CO2 uitstoter, maar ook als je rundvlees uit Duitsland of Engeland vervangt voor Nederlands vlees, bespaar je op de avond snel 6.000 druppels. Serveer je meer dan 11 kilo vlees op een avond, dan is dit natuurlijk nog meer.

Kraan 2 – Minder vlees

Het scheelt al veel om lokaal vlees te serveren, maar helemaal om minder of zelfs geen vlees voor te schotelen. Als je in plaats van een biefstuk van 200 gram één van 150 gram op het bord legt, bespaar je op een avond waar je normaal 11 kilo vlees serveert 3 kilo vlees en dus ruim 12.000 druppels bij Braziliaans vlees of 2.640 druppels bij vlees uit Nederland.

Bied een duurzame optie op het menu aan

Een mooie manier de CO2-uitstoot te verminderen is om dit de gast zelf te laten besparen. Heb je bijvoorbeeld een biefstuk van 200 gram op het menu staan, zet er dan een ‘duurzame optie’ bij, waar de gast bijvoorbeeld 50 gram minder vlees krijgt en meer groenten. Of vervang als ‘duurzame optie’ het vlees (deels) voor vleesvervangers, noten, paddenstoelen of linzen etc. Zeker als je erachter zet hoeveel CO2 hierdoor bespaard wordt en dit voor de klant ook nog eens goedkoper is, heb je een grote kans dat hiervoor gekozen wordt. Het bespaart in CO2, kosten en zorgt dat de gast een goed gevoel krijgt. Dit kan een sterke kracht van je restaurant worden en (jonger) milieubewuster publiek aantrekken.

Kraan 3 – Voorkom voedselverspilling

Voedsel dat aan het eind van de dag in de vuilnisbak belandt is altijd zonde. Het zorgt voor meer bedrijfsafval en dus meer kosten. Als je voedsel weggooit, is er eigenlijk veel CO2 uitgestoten voor de vuilnisbak. En dan zorgt de verbranding van het afval voor nog meer CO2-uitstoot.

Veel restaurants koken voedsel in grote partijen om tijd en daarmee geld te besparen. Als je dit invriest, gaat er kwaliteit verloren en dus gaat het in de container. Door minder grote partijen te koken, slechts deels voor te koken of voedsel te hergebruiken, hou je veel voedsel uit de container. Ook slimmer inkopen, beter (vacuüm) verpakken en goed de datum te vermelden bij opslag, zorgt snel voor minder verspilling.  

Heeft een gast niet alles opgegeten, vraag dan naar de reden. Is de portie te groot, overweeg dan om dat aan te passen of om een mogelijkheid tot halve portie op de kaart te zetten.

Elke kilo vlees dat niet de vuilnisbelt bereikt, zorgt tot ruim 4.000 druppels besparing, maar ook aardappels, groenten, fruit etc. kunnen zo 250 tot 300 druppels per kilo besparen, afhankelijk van de afkomst en verpakking.

Welke druppels kun jij toevoegen?

Er zijn veel manieren om veel te besparen om zo druppels te verzamelen voor de spreekwoordelijke gloeiende plaat. Juist doordat je als restauranteigenaar veel gasten serveert, kun je een groot verschil maken. Dit hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de kwaliteit of meer geld te kosten. En als je hier slim mee omgaat, kun je juist je gasten een nog beter gevoel geven.    

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur