De circulaire economie is een concept dat steeds meer aandacht krijgt in de huidige maatschappij. Het idee achter de circulaire economie is om een systeem te creëren waarin grondstoffen niet alleen worden hergebruikt, maar ook continu in de economie blijven circuleren. Hierdoor wordt er efficiënter omgegaan met grondstoffen en wordt de afvalberg verminderd.

Waarom is de circulaire economie belangrijk?

Onze huidige economie is gericht op lineaire productie en consumptie. We maken producten, gebruiken ze en gooien ze weg. Hierdoor ontstaan grote hoeveelheden afval en verliezen we waardevolle grondstoffen. Deze aanpak is niet langer houdbaar in een wereld met stijgende bevolkingsgroei en beperkte grondstoffen. De circulaire economie biedt hier een oplossing voor.

Hoe werkt de circulaire economie?

In een circulaire economie wordt er gestreefd naar het maximale hergebruik van grondstoffen en producten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de volgende principes:

 • Design for disassembly: bij de productie van producten wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid om deze later weer uit elkaar te halen en te hergebruiken.
 • Hergebruik: grondstoffen en producten worden zoveel mogelijk hergebruikt in plaats van weggegooid.
 • Repair & reuse: producten worden gerepareerd en opnieuw gebruikt in plaats van vervangen.
 • Recycling: wanneer producten echt niet meer hergebruikt kunnen worden, worden de grondstoffen gerecycled en opnieuw gebruikt.

Voordelen van de circulaire economie

Een circulaire economie heeft veel grote voordelen:

 • Minder afval: door hergebruik en recycling wordt er minder afval geproduceerd.
 • Efficiënter gebruik van grondstoffen: door grondstoffen langer te gebruiken, worden ze efficiënter benut.
 • Lagere kosten: door efficiënter om te gaan met grondstoffen en minder afval te produceren, worden er op lange termijn lagere kosten gerealiseerd.
 • Bijdrage aan duurzaamheid: door het verminderen van afval en het efficiënter omgaan met grondstoffen, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.

Hoe gaat het met de circulaire economie in Nederland?

In Nederland lijkt het implementeren van een circulaire economie moeizaam te verlopen. Zo blijkt uit cijfers dat het percentage grondstoffen dat bestaat uit hergebruikte materialen in 2020 nog net zo hoog was als in 2014. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt hierdoor voor om het beleid omtrent de circulaire economie verplichtender aan te pakken.

Primaire abiotische grondstoffen gehalveerd in 2030?

Primaire abiotische grondstoffen zijn natuurlijke grondstoffen die voorkomen in de aarde en die niet van biologische oorsprong zijn. Dit omvat mineralen, metalen, steenkool, gas en petroleum. Deze grondstoffen worden gebruikt in de productie van producten en materialen en worden niet als afval beschouwd. Een groot deel van deze grondstoffen zijn beperkt beschikbaar en dus kostbaar. Daarom streeft de Rijksoverheid naar een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Uit de nieuwste editie van de Integrale Circulaire Economie Rapportage (Icer), gepubliceerd op 26 januari, blijkt dat verschillende grondstoffentrends niet in lijn zijn met deze doelstelling. Zo is de hoeveelheid verbrand en gestort afval tussen 2016 en 2020 met 5 procent gestegen en is de hoeveelheid plasticverpakkingen de afgelopen jaren toegenomen. Tevens is de gebruiksduur van meubels en kledingstukken afgenomen.

Recycling laagwaardig

Hoewel Nederland op het gebied van recycling Europees gezien vooroploopt met 78% van het afval dat wordt gerecycled, is deze recycling vaak laagwaardig. Dit komt doordat de materiaalstromen niet goed van elkaar gescheiden worden, waardoor ze alsnog verbrand of laagwaardig toegepast worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat er geen prikkels zijn om afvalstromen zo zuiver mogelijk te houden en hoogwaardig te recyclen, omdat het beleid stuurt op de hoeveelheid ingezameld afval. Daarom pleit het PBL voor een versterking van het beleid om hoogwaardige recycling te ondersteunen.

Strengere eisen noodzakelijk

Om de ambitie van een circulaire economie in 2050 te bereiken, is het volgens het PBL cruciaal om het beleid te intensiveren. Het bureau stelt voor om meer verplichtend beleid in te zetten, zoals verplichte aandelen secundair materiaal in producten en circulair ontwerp te verlangen bij subsidies. Daarnaast moet de huidige btw-verlaging op arbeid voor reparatie uitgebreid worden en vervuilende en verspillende praktijken beboet worden. Op deze manier krijgen circulaire producten en diensten de kans om te concurreren met niet-circulaire producten en diensten.

Gaan we een circulaire economie in 2050 halen?

Of we in 2050 de circulaire economie gaan halen, is nog steeds onzeker. Hoewel Nederland vooroploopt in Europa op het gebied van recycling, is er nog veel werk te doen om de hoogwaardige recycling te ondersteunen en circulaire producten en diensten te bevorderen. Het PBL pleit daarom voor een intensivering van het beleid en heeft verschillende aanbevelingen gedaan, maar is het voldoende. Het zal afhangen van de mate waarin deze aanbevelingen worden opgevolgd en de inzet van bedrijven, consumenten en overheden om een circulaire economie te realiseren.

 

Hoe wordt uw bedrijf circulair?

Het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van een circulaire economie in 2050. Daarnaast kiezen consumenten steeds vaker voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. We geven een aantal tips voor eerste stappen richting circulair ondernemen:

 1. Inkoop

Het is belangrijk om te kijken naar iedere stap in het productieproces. Circulair ondernemen start bij het begin van de productieketen. Voor bedrijven die te maken hebben met de inkoop van goederen of grondstoffen is het daarom belangrijk om te kiezen voor materialen die goed gerecycled kunnen worden tot nieuwe grondstoffen.

 1. Energieverbruik

In de huidige energiecrisis lijkt het vanzelfsprekend, maar het bewust gebruiken van energie vermindert de CO2 uitstoot én bespaart veel geld. Ga bewust om met airconditioning en verwarming en maak gebruik van LED verlichting. Voorkom onnodig sluipverbruik zoals verlichting die aanstaat in ruimtes waar niet gewerkt wordt of een printer die in stand-by modus staat.

 1. Afvalverwerking

Zorg ervoor dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt ingezameld, zo kan het namelijk gerecycled worden. Naast afval scheiden zorgt ook het verminderen van bedrijfsafval ervoor dat de CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd wordt. Afval verminderen kan bijvoorbeeld met een perscontainer.

 1. Werk samen

Neem medewerkers mee in het realiseren van de circulaire doelstellingen. Door een gezamenlijk doel te creëren, kun je elkaar motiveren en stimuleren. Ook loont het om samen te werken met andere bedrijven uit de branche die circulariteit belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan een partij om krachten mee te bundelen in het circulaire proces, een inkoper die duurzame materialen levert, of een afvalmanager die meedenkt in een efficiënt afvalverwerkingsproces.  

 

Wastenet helpt bij het bouwen aan een circulaire onderneming

Wastenet werkt samen met een netwerk van meer dan 70 inzamelaars in heel Nederland. Door de inzet van ons landelijke netwerk creëren wij zo min mogelijk transportbewegingen, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast denken wij als afvalmanager mee over het efficiënt afvoeren van afval. We geven advies over hoe afval kan worden gescheiden, bijvoorbeeld met behulp van afvalbakken, maar we kunnen ook een aanzienlijke afval reductie realiseren met behulp van perscontainers.

 

 

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur