Een economie zonder afval. Het klinkt als Utopia, maar het is dichterbij dan we denken. Als het aan het kabinet ligt is Nederland in 2050 een circulaire economie. “Dan komen onze grondstoffen voortaan niet meer uit een olievat, maar uit de vuilniszak”, aldus Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, toen afgelopen oktober bekend werd dat er aankomend jaar 22,5 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor duurzame en circulaire initiatieven.

‘Geen afval meer’ is de onofficiële slogan van de circulaire economie, maar dit klopt niet helemaal. Want ook bij een circulaire economie is er wel degelijk sprake van afval. Sterker nog, afval is de belangrijkste schakel in een circulaire economie, want afval is dé nieuwe grondstof. Gelukkig maar, want anders zitten wij straks zonder werk!

De vorming van een circulaire economie ligt niet alleen in de handen van de overheid. We kunnen hier allemaal aan bijdragen door ons afval bewust in te zamelen en vooral door ons afval te scheiden. En het allermooiste is dat je op deze manier ook nog eens kostenbesparend te werk gaat. Lees verder om te zien hoe wij u tijd en geld kunnen besparen terwijl u meewerkt aan een duurzame economie.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een duurzame samenleving met een zo laag mogelijke milieudruk. Alles wat we gebruiken wordt steeds opnieuw gebruikt. Dit betekent dat alle producten optimaal benut worden en er geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn voor de productie van nieuwe materialen. Producten die worden weggegooid leiden niet meer tot afval, maar worden het liefst eindeloos opnieuw verwerkt en gebruikt. Zo wordt de productketen gesloten waardoor er een ronde cirkel wordt gevormd. Hoewel het eindeloos gebruik van materialen in de praktijk waarschijnlijk niet haalbaar is, wordt er wel gestreefd naar een zo gesloten mogelijke keten.

Deze verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie is niet voor niks. Als de wereldbevolking met deze mate blijft groeien zijn we in 2050 met zo’n 10 miljard mensen.
Omdat tegelijkertijd ook onze welvaart blijft stijgen worden hulpbronnen zoals land, water, energie en grondstoffen snel geconsumeerd waardoor de prijzen en de schaarste van grondstoffen stijgt. Als we op onze huidige manier blijven produceren en consumeren komen we straks dus flink wat grondstoffen tekort.

Hoe realiseren we een circulaire economie?

Het is een mooi streven, zo’n duurzame samenleving, maar is het wel haalbaar?
Nederland doet zijn best om bij te dragen aan een duurzamere wereld, al is er nog flink wat werk aan de winkel. Op dit moment wordt er al zo’n 79 procent van het afval gerecycled en onder andere door verbranding met energieterugwinning wordt ongeveer 93 procent van ons afval nuttig gebruikt. Maar onlangs kwam ook het nieuws naar buiten dat Nederland de CO2 doelstelling niet gaat halen. Volgens verschillende onderzoeksbureaus dreigt Nederland in 2020 een stuk meer CO2 uit te stoten dan dat er oorspronkelijk op de planning stond. Een grote achterstand op de doelstelling om in 2030 de CO2 uitstoot te halveren.

Rijksbreed Programma Circulaire Economie

De transitie naar de circulaire economie werd in 2016 in het ‘Rijksbreed Programma Circulaire Economie’ geschetst. De ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren is ook in het regeerakkoord van Rutte III opgenomen. Tegelijkertijd werd het Grondstoffenakkoord gelanceerd dat is ondertekend door vele bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties. Het doel van het Grondstoffenakkoord is dat bedrijven en organisaties beloven om minder primaire grondstoffen te gebruiken en samen aan de slag te gaan voor een duurzamer bestaan. In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 en het Grondstoffenakkoord zijn vijf sectoren aangewezen waarmee de overheid de grootste stappen hoopt te zetten. Voor Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen zijn er vijf zogenoemde transitieagenda’s opgesteld om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren.

Kwalitatieve recycling

Voor de transitie is het van belang dat alle partners in de productieketen op een bewustere manier gaan werken. Zo zullen producenten steeds kritischer kijken naar de producten en het productieproces waarmee ze werken. Naar verwachting zullen er steeds meer biologisch afbreekbare producten worden ontwikkeld en zal er worden gewerkt aan kwalitatief hoogwaardiger materiaalrecycling.

Kwalitatieve recycling is dus een belangrijk element voor een circulaire economie. Dit kan alleen tot stand worden gebracht als er bewust wordt omgegaan met onze huidige afvalstromen. Niet alleen door de overheid, maar ook in het bedrijfsleven en bij de mensen thuis. Hoe je hier als particulier of als bedrijf het beste aan bij kan dragen is om afval te scheiden. Meer gescheiden inzameling zorgt op de lange termijn tot een afname van de stroom brandbaar afval. Belangrijk is hierbij dat het materiaal op de juiste manier wordt ingezameld en dat het niet te veel vervuild is. Kijk hier voor de verschillende afvalsoorten en tips voor de inzameling hiervan.

Circulaire voorbeelden

Circulaire voorbeelden schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Hoewel 2050 nog erg ver weg lijkt, zijn er steeds meer bedrijven die inspelen op de nieuwe ontwikkelingen.
Zo opende er vorige maand de eerste circulaire supermarkt in Gouda. Alles in de winkel is al een keer eerder gebruikt. Van de verlichting en vloeren tot aan de plafondbekleding. Een energiezuinige CO2-installatie koelt de vriesinstallaties en zelfs de kassa is een tweedehandsje.

Ook in Rotterdam zijn ze op de circulaire tour. De grijze restafvalcontainers van de gemeente zijn vanaf eind november circulair te noemen. Alle nieuwe containers zijn namelijk gemaakt van het restmateriaal van de oude grijze containers.

Wat kan Wastenet betekenen?

Hoewel er al verschillende voorbeelden zijn van circulair ondernemen, denken veel bedrijven nog dat er hoge kosten aan verbonden zijn. Maar duurzaam hoeft niet meteen duur te zijn. Door bijvoorbeeld alleen al afval te scheiden draagt u bij aan een circulaire economie en bespaart u op juist afvalkosten. Ongescheiden afval is namelijk een stuk duurder om af te voeren. Afvalsoorten zoals papier- en karton, glas, plastic folie, piepschuim zijn volledig recyclebaar en worden terug omgezet naar grondstof. Door deze afvalsoorten apart in te zamelen draagt u dus bij aan een duurzamer klimaat en het behoud van grondstoffen. Wastenet inzameling is expert op het gebied van afval en wij nemen graag alle afvalzorg uit handen.

Wij hebben een groot netwerk van afvalspecialisten waardoor we per afvalsoort kunnen bepalen wie dit het best, snelst en het voordeligst kan afvoeren. De meeste afvalinzamelaars zijn namelijk vaak gespecialiseerd in één of twee afvalsoorten die ze tegen lage kosten kunnen verwerken.

Wij kunnen alle soorten afval voor u afvoeren en adviseren u graag over het apart inzamelen van uw afval. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Doe de gratis afvalscan of neem vrijblijvend contact met ons op.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur