Chemisch afval inzameling en recycling

Chemisch afval inzameling en recycling

Gevaarlijke stoffen heten niet voor niets ‘gevaarlijke stoffen’. De afvoer daarvan moet voorzichtig en volgens de juiste wet- en regelgeving worden gedaan. Heb je als bedrijf gevaarlijk chemisch afval, dan dient de inzameling aan strenge eisen te voldoen. Ook als dit om kleine hoeveelheden gaat. Hoe gaat het in zijn werk en welk afval wordt als gevaarlijk gezien?

Chemisch afval veilig inzamelen en vervoeren

Chemisch of gevaarlijk afval kan belastend zijn voor mens en milieu. Zo belastend dat ze niet in aanraking mogen komen met andere afvalstoffen die worden verbrand of gerecycled. Chemisch afval moet via een aparte stroom worden afgevoerd en verwerkt. Hiervoor zijn speciale richtlijnen opgezet. Specifieke kennis is daarom essentieel. Niet alleen voor de inzamelaars en verwerkers, maar ook voor de bedrijven en medewerkers die te maken hebben met deze afvalstoffen.

Wat valt onder chemisch afval?

Onder gevaarlijk/chemisch afval valt:

 

 • Accu’s
 • Afvalwater met schoonmaakmiddel
 • Slibben
 • Medisch afval
 • Olieafval
 • Zuren
 • Batterijen
 • Verf/beits
 • Bestrijdingsmiddelen
 • (Spaar)lampen en tl-buizen

Mijn bedrijf heeft chemisch afval, wat nu?

Wanneer je als bedrijf chemisch afval wilt laten afvoeren, wordt dit op basis van de bestandsdelen ingedeeld in een sector en krijgt het een afvalstroomnummer. Een afvalstroomnummer is belangrijk voor de documentatie voor het vervoeren en verwerken.

Verzamelen van chemisch afval kan het best in lucht- en lekdichte drums van 60 of 200 liter of in gesloten jerrycans. Of kies voor een KGA-box voor klein gevaarlijk afval.

KGA-box

Een makkelijke, kleine box voor klein, chemisch afval met of zonder verpakking. Ideaal voor  kantoren, kleine garagebedrijven, werkplaatsen, schilderbedrijven of drukkerijen.

 Geschikt voor:

 • Oude toners
 • Lampen
 • Spuitbussen
 • Verfresten

Voor lege batterijen is er een Batterijbewaarbox Zakelijk van Stibat. Vraag hem gratis aan en Wastenet haalt hem kosteloos op als hij vol is.  

Dekselvaten

Vaker een kleine hoeveelheid gevaarlijk chemisch afval? Dan zijn dekselvaten een ideale oplossing. Er zijn dekselvaten van 30 tot 220 liter en hebben een schroef- of klemsluiting die het vat hermetisch afsluit.

Bulkcontainers

ICB’s (intermediate bulktanks) zijn herbruikbare kunststoffen container, omgeven door een kooiconstructie, met een grote inhoud van 1000 liter. Ze zijn gemonteerd op een houten of plastic pallet, waardoor ze ideaal zijn voor het inzamelen van chemische vloeistoffen.

Recycling van gevaarlijk chemisch afval

Chemisch afval wordt zo veel mogelijk hergebruikt. Alle bruikbare materialen worden er uitgehaald. Bijvoorbeeld het metaal, zink en staal uit batterijen en accu’s, het kwik uit thermometers, het chloor uit halogeenlampen, het glas uit tl-balken en het glycolen uit koelvloeistof. Afgewerkte olie wordt gefilterd en gedestilleerd tot nieuwe basisolie.

Chemisch afval dat niet kan worden gerecycled gaat naar speciale verbrandingsovens. De hoge temperatuur vernietigen de schadelijke stoffen uit het afval en verschillende reinigingsinstallaties zuiveren de schadelijke gassen die vrijkomen. Chemisch afval dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt opgeslagen.

Het belang van chemisch afval juist inzamelen

Als chemisch afval bij het gewone restafval terecht komt. Wordt het als normaal afval verbrandt en gefilterd. Op deze manier komen er schadelijke stoffen vrij, die vaak niet opgevangen worden door de filters die gebruikt worden in dat verbrandingsproces. Zo komt het in de natuur terecht. Het vervuilt de bodem, lucht en grondwater. Waardoor er flinke schade kan ontstaan. Lever daarom chemisch afval altijd op de juiste manier in.  

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Koffiedik recycling

Koffiedik recycling

120 miljoen kilo koffiebonen, 300 miljoen kilo koffiedik en gemiddeld drie koppen koffie per Nederlander per dag. Dit zorgt bij elkaar voor flink wat koffieafval. Koffiedik, koffiedrab, residu of welke naam je er aan wilt geven. Het blijft achter bij ieder kopje koffie. Gelukkig is dit afval prima te recyclen.

Koffie is een waardevolle grondstof. Na olie is dit zelfs de meest verhandelde grondstof ter wereld! Hoeveel mensen ken je wel niet die niet op gang komen op een dag zonder hun lieftallige kopje koffie? In Nederland gebruiken we per jaar zo’n 120 miljoen kilo koffiebonen. Van de hele koffieplant komt er uiteindelijk maar 0,2% in je kopje koffie terecht. De rest is afval.

Wat gebeurt er met koffieafval?

Dit afval wordt in de meeste gevallen verbrand samen met het restafval. Jaarlijks dus zo’n 300 miljoen kilo koffiedik. In sommige gevallen komt het koffiedik bij het organisch afval terecht, waar het wordt vergist of gecomposteerd als groenafval. Vanwege de grote aantallen lijkt koffiedik recyclen dus zeker interessant. Het is alleen wel makkelijker gezegd dan gedaan, omdat het niet lang houdbaar is. Wanneer koffiedik wordt gebruikt voor het kweken van bijvoorbeeld oesterzwammen, moet het binnen een week worden verwerkt. Wacht je te lang dan is het goedje onbruikbaar geworden. Wanneer je dus gaat starten met koffiedik inzamelen, dan is het goed om te realiseren dat je hier veel koffie op korte termijn voor nodig hebt. Bij grote bedrijven en koffiebranderijen of koffietenten kan dit dus zeker. In dit geval wordt het koffieafval verzameld in vaten, emmers of speciale containers, opgehaald door een inzamelaar en naar de kweker gebracht. De kweker gebruikt het koffiedik om paddenstoelen te kweken. Hoe ze dat doen?

Zo maak je paddenstoelen van koffiedik

In de kwekerij maken ze een substantie van koffiedik en een aantal andere organische ingrediënten waaraan sporen van paddenstoelen worden toegevoegd. Dit wordt vervolgens in een zak verpakt, waar het een aantal weken kan broeden. Na zes weken vormen zich langzaam oesterzwammen.

Biogas

Wanneer koffiedik niet wordt gebruikt als kweek voor paddenstoelen wordt koffiedik omgezet in biogas.

Pallets van koffiedik

Daarnaast wordt koffiedik gebruikt om pallets van te maken. Pallets? Ja echt pallets. Het is een mengeling van koffiedik en hout. Na de inzameling van het koffiedik wordt het gedroogd en vermengd met houtzaagsel. Hier worden vervolgens pellets van geperst.

Koffierecycling

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Alles over de vetafscheider

Alles over de vetafscheider

Alle bedrijven die beschikken over een professionele keuken moeten verplicht hun afvalwater laten afvoeren via een aangesloten vetput. Deze put wordt ook wel een vetafscheider genoemd en zorgt ervoor dat plantaardige- en dierlijke vetten geen problemen kunnen veroorzaken in het riool.

Waarom een vetafscheider?

Warmte maakt vet vloeibaar en koelte maakt vet hard. Wanneer het vet net gebruikt is, is het warm en vloeibaar. Wanneer je dit dus samen met water wegspoelt, lijken er weinig problemen te ontstaan. Deze komen echter pas in de riolering. Als het vet afkoelt en stolt, hecht dit vet zich aan de wanden en verstopt dit langzaam het riool, met water- en stankoverlast tot gevolg. Wanneer je plaatsen hebt waar veel horecagelegenheden bij elkaar zitten kan dit snel een groot probleem worden.

Een vetafscheider, ook wel bekend als vetput, helpt dus verstopping tegen te gaan terwijl je gewoon je vieze pannen kunt blijven afspoelen. Deze vetput is een tussenstuk tussen het riool en het bedrijfspand dat het vet en slib opvangt. Maar wanneer moet je een afscheider installeren en aan welke eisen moet deze voldoen?

Wanneer moet ik een vetafscheider plaatsen?

Horecabedrijven en instellingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn verplicht om een vetafscheider te plaatsen als het afvalwater een vetconcentratie heeft van meer dan 300 milligram per liter.

 Er zijn echter wel uitzonderingen:

 • Horecabedrijven die voor 1 januari 2008 niet in het bezit waren van een vetput hoeven deze niet alsnog te plaatsen. Dit valt onder het zogenaamde overgangsrecht.
 • Horecabedrijven die voor 1 januari 2008 wel in het bezit waren van een vetvangput, maar bij wie de vetput niet voldoet aan de huidige norm kunnen de oude vetput wel blijven gebruiken.
 • Wanneer je niet genoeg of nauwelijks vethoudende producten bereidt kan je een “maatwerkvoorschrift” aanvragen bij de gemeente. In de meeste gevallen ben je dus niet verplicht om een vetafscheider te plaatsen.

Bedrijven die gebruikmaken van een vetafscheider zijn verplicht deze minimaal één keer per jaar te controleren. Wanneer de vetlaag minimaal 10 cm dik is, moet de vetput worden leeggezogen en schoongemaakt. .

Waar wordt een vetafscheider geplaatst?

Een vetafscheider kan buiten het pand op de openbare weg worden geplaatst. Wanneer hier geen ruimte voor is, bijvoorbeeld in de binnenstad, kan de vetput ook bovengronds tussen de gootsteen, afwasmachine en de waterafvoer geplaatst worden.

Kan ik met een vetafscheider alle olie in de gootsteen gooien?

Ondanks dat de vetput de olie in het water opvangt, is het niet de bedoeling dat al het vet gewoon door de gootsteen wordt gespoeld. De norm is dat het wegspoelen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten zoveel mogelijk moet worden voorkomen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden geëist. Er mogen dus geen pannen frituurvet worden weggooit in het riool, maar de pannen mogen met een klein vetlaagje nog wel de afwasmachine in. Dit laagje kan vervolgens door de vetafscheider worden opgevangen. Het is wel gewenst om etensresten met aanhangend vet en sauzen met een papiertje af te vegen voordat het wordt afgespoeld. Ook met afwas- en reinigingsmiddelen moet worden opgepast bij een vetafscheider. Teveel schoonmaakmiddelen kan ervoor zorgen dat het vet gaat emulgeren waardoor er alsnog verstopping kan ontstaan.

Europese normen

Vetafscheiders moeten aan een aantal normen voldoen. Vetafscheiders / vetputten en slibvangputten moeten voldoen aan de NEN-EN 1825-1 en -2 norm. Hier staat in dat de afscheider goed moet worden onderhouden en gereinigd, zodat een goede werking gegarandeerd is en dat het vet regelmatig moet worden verwijderd door een erkende inzamelaar die vermeld staat op de VIHB-lijst. Daarnaast mag de slibopvangruimte voor maximaal 50 % gevuld zijn en mag de vetopslagruimte maximaal 80% gevuld zijn. Dit is een vetlaag van 10 tot 16 cm.

Vanaf 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte olie- en vetafscheiders voldoen aan de NEN-EN-normen en zijn voorzien van een CE-markering, wat betekent dat het product voldoet aan de Europese regelgeving.

Recyling van vetten

Het vet uit de vetput wordt na inzameling naar een vergister gebracht. Hier wordt het omgezet naar onder andere hernieuwbare biobrandstof voor auto’s en vrachtwagens. Het restproduct wordt gebruikt als meststof.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Zo wordt biogas gemaakt

Zo wordt biogas gemaakt

Luierrecycling Nederland

Schone brandstof en groene stroom. Organisch afval is een ideale grondstof voor groene energiewinning. Het zorgt er niet alleen voor dat bio-afval nuttig wordt toegepast, maar het zorgt ook nog eens voor een grote CO2 besparing.

Hoe wordt biogas gemaakt?

Biogas is een vernieuwbare energiebron. Dit wordt gemaakt van organisch afval, ook wel ook wel GFT-afval of Swill genoemd. Dit afval bestaat uit voedselresten die vrijkomen in de bedrijfskeuken. Organisch afval wordt ingezameld in groene rolcontainers, palletboxen of in sommige gevallen zelfs in afzetcontainers. Na het inzamelen gaat het afval naar vergister, waar het wordt gemengd met mest en rioolslib.

De massa wordt daarna verhit waarbij het afval door middel van bacteriën wordt afgebroken. Bij dit proces komt biogas vrij. Biogas wordt gezuiverd en bewerkt tot aardgaskwaliteit, waarna het wordt toegevoegd aan het aardgasnetwerk. De rest van de solide massa dat overblijft noemen we digestaat. Dit wordt gebruikt als meststof. Om te voorkomen dat het biogas in de natuur terecht komt, worden de putten waar het afval wordt vergist verbonden met krachtige afzuigers. Vervolgens wordt het gas doorgezet naar gasmotoren, waar het wordt omgezet in warmte en elektriciteit. . De elektriciteit wordt direct naar het elektriciteitsnet gestuurd. Van de warmte wordt stoom geproduceerd waar vervolgens via een turbine elektriciteit wordt opgewekt.

Waar wordt biogas voor gebruikt?

In Nederland  gebruiken we biogas als brandstof voor auto’s en voor de opwek van groene stroom in warmtekrachtcentrales. Hoewel het ook te gebruiken is voor huishoudens, wordt dit nog niet op grote schaal gedaan.  Na het produceren van biogas, blijft er zo’n 90 procent van het oorspronkelijke gewicht over. Dit afval wordt gecomposteerd, waardoor het weer terug de landbouwgrond ingaat. Compost in de bodem is goed voor watervasthoudend vermogen, de bodemstructuur en de biodiversiteit.

Waar kan wel biogas van gemaakt worden en waar niet van?

Al het afval waar compost van kan worden gemaakt kan gebruikt worden voor biogas. Denk hierbij aan:

Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
Resten van gekookt eten
Vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
Pinda- en notendoppen 
Eierschalen
Plantaardige olie en gestold vet
Theezakjes en filters met koffiedik
Brood
Klein snoeiafval
Gemaaid gras
Bladeren
Mest

Hier kan geen compost en dus ook geen biogas van worden gemaakt:

Luiers en incontinentiemateriaal (dit kan wel, maar alleen als aparte afvalstroom)
Honden- en kattenharen
Hout en dikke takken
Zand en grond
(volle) Stofzuigerzakken
As uit de asbak en open haard

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Luierrecycling

Luierrecycling

Kinderopvang, ziekenhuizen en zorginstellingen vragen er regelmatig naar; kunnen gebruikte luiers apart worden ingezameld en worden gerecycled?

Het recyclen van luiers is technologisch en logistiek mogelijk en de bereidheid bij zorginstellingen is enorm groot. Toch worden luiers in Nederland nog niet op grote schaal gescheiden inzamelt en is de recyclecapaciteit niet groot.

Waarom luiers recyclen

In Nederland gooien we jaarlijks 1 miljard babyluiers weg.  Er wordt geschat dat de hoeveelheid uit de ziekenhuizen en (ouderen) zorginstellingen even hoog is. Dit is dus een enorme hoeveelheid luiers. Wanneer er geen recyclemogelijkheden zijn voor luiers, worden ze afgevoerd als restafval en dus verbrand in een afvalenergiecentrale. Hier komt CO2 bij vrij en gaan er belangrijke grondstoffen verloren, waar weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden.

De CE Delft heeft berekend dat er bij de recycling van één ton luiers er 480 kilo CO2 uitstoot kan worden bespaard. Dit ten opzichte van verbranding met energieterugwinning.

Wat zijn de recyclemogelijkheden in Nederland?

In Nederland staat momenteel één fabriek waar luiers worden gerecycled. De ARN. De afvalenergiecentrale in de buurt van Nijmegen verwerkt gebruikte luiers en rioolslib tot biogas, kunstmest en nieuwe kunststof producten.

Gebruikte luiers bestaan voor zo’n 70% uit ontlasting. De rest is cellulose, fluff pulp en kunststof. De luiers worden vervolgens onder hoge druk tot 250 graden Celsius verwarmd, waardoor ziekteverwekkers worden gedood en medicijnen worden afgebroken. Dit resulteert in slurry; een vloeibare massa met een laagje kunststof. Het kunststof wordt eruit gezeefd en vermalen tot granulaat. Dit granulaat kan weer worden ingezet als grondstof voor nieuwe plastic producten. De slurry wordt verwerkt tot biomassa of compost.

Wat is de ontwikkeling van luierrecycling?

Omdat de ARN op dit moment nog de enige is die luier recyclet in Nederland, is het nog niet mogelijk om door het hele land luiers gescheiden in te zamelen. Remonis is de enige afvalverwerker in Nederland die de luiers vervoerd naar ARN. Toch is luiers scheiden niet zinloos. Het geschieden aanbieden van luiers verhoogd de urgentie voor meer capaciteit. De vraag kan de recyclemogelijkheden versnellen. Kijk bijvoorbeeld naar het PMD bedrijfsafval. Dit is de laatste jaren steeds verder ontwikkeld door de grote vraag. Oplossingen voor de toekomst zouden bijvoorbeeld zijn om speciale luiercontainers in te zetten bij ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Daarnaast zou er een netwerk kunnen komen van kinderdagverblijven en zorginstellingen die als centraal inzamelpunt fungeren. Hou voor meer informatie en oplossingen de stichting Luier recycling Nederland in de gaten.

Wastenet blijft de ontwikkelingen van luierrecycling op de voet volgen en zal dit gaan aanbieden wanneer verwerking op grotere schaal mogelijk is.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur