In de hedendaagse samenleving zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 31 december 2022 is er statiegeld op lege blikjes ingevoerd. Dit heeft een positief effect op een duurzamer Nederland, maar biedt ook kansen voor u als ondernemer. Hoe zorgt u ervoor dat u niet alleen goed bent voor het milieu en uw reputatie, maar ook voor uw portemonnee?

Het belang van gespecialiseerde inzameling

Het jaarlijks aantal blikjes dat in ons milieu terechtkomt is ronduit alarmerend, naar schatting zijn het ongeveer 150 miljoen blikjes die onze natuur vervuilen. Dit zorgt niet alleen voor een toename van zwerfafval, maar brengt ook ernstige gevaren met zich mee voor de fauna in onze omgeving.

Gelukkig biedt de nieuwe wetgeving een krachtige stimulans voor het verminderen van dit afval, door een statiegeld van 15 eurocent per blikje in te voeren. Veel zwerfafval rapers merken direct resultaat. Volgens hen is het aantal blikjes dat op straat wordt gevonden gehalveerd.

Recycling van blikjes is van cruciaal belang voor het verminderen van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Door blikjes apart in te zamelen, wordt het mogelijk om ze efficiënt te recyclen en opnieuw te gebruiken, waardoor de impact op het milieu aanzienlijk wordt verminderd.

Prullenbak met statiegeldsticker

Een goede manier om het inleveren van blikjes te stimuleren is door een of meerdere prullenbakken met statiegeldsticker te plaatsen. De bakken zijn ontworpen om het recyclen van blikjes eenvoudiger en effectiever te maken. Ze zijn voorzien van een speciale gleuf voor blikjes en een opvallende sticker die aangeeft dat dit de ideale plek is om blikjes met statiegeld in te deponeren.

Het voordeel van gespecialiseerde inzameling

Maar hoe kan deze maatregel in de praktijk worden gebracht dat ook nog eens erg positief voor uw onderneming is? Hier komt het belang van gespecialiseerde inzameling naar voren. Door het plaatsen van aparte vuilnisbakken voor lege blikjes, wordt het voor u als onderneming aanzienlijk eenvoudiger om bij te dragen aan een milieuvriendelijke samenleving. Deze bakken, voorzien van een duidelijke statiegeldsticker, moedigen mensen aan om hun lege blikjes op een verantwoorde manier weg te gooien.

Persoonlijke voordelen van een aparte inzamelbak

Het introduceren van een specifieke inzamelbak voor lege blikjes in uw directe omgeving heeft talrijke voordelen. Niet alleen draagt u bij aan het verkleinen van de afvalberg, maar u maakt ook de weg vrij voor een reeks persoonlijke voordelen.

  • U draagt direct bij aan een milieuvriendelijkere samenleving. Uw actieve deelname aan dit initiatief betekent dat u een rol speelt in het verminderen van de vervuiling die deze blikjes veroorzaken.
  • Uw (potentiële) klanten zien dat u actief bezig bent met het verlagen van de CO2-voetafdruk. Dit heeft een positieve werking op uw reputatie. Door actief te participeren in milieuvriendelijke initiatieven, toont u uw inzet voor een duurzamere toekomst, wat door uw omgeving gewaardeerd zal worden.
  • Het statiegeld kan aardig oplopen, doordat het voor mensen heel makkelijk is om de blikjes kwijt te raken. U zou (een deel van) het bedrag kunnen doneren aan een goed doel, om de mensen nog meer te stimuleren om de blikjes in de bak te gooien.

Bevorder duurzaamheid

Het implementeren van een aparte vuilnisbak voor lege blikjes is een krachtige manier om duurzaamheid te bevorderen. Het vermindert niet alleen de hoeveelheid zwerfafval in uw lokale omgeving, maar moedigt ook een cultuur van verantwoordelijkheid en bewustzijn aan.

Het scheiden van uw afval maakt de recyclingprocessen efficiënter, waardoor waardevolle materialen kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt in de productie van nieuwe producten. Dit reduceert op zijn beurt de vraag naar nieuw geproduceerde materialen, waardoor de druk op natuurlijke hulpbronnen vermindert.

Daarnaast draagt het bij aan een bewuster consumptiegedrag. Door het statiegeldsysteem en de speciale bakken voor blikjes, wordt er gestimuleerd om bewuster na te denken over consumptiepatronen en de impact die deze hebben op het milieu.

Een schonere toekomst

U heeft de kracht om een significante impact te maken en het voortouw te nemen in deze groene revolutie. Het begint allemaal met kleine acties. Het kiezen voor het gebruik van een aparte vuilnisbak voor blikjes is een eenvoudige, maar krachtige stap zijn in de richting van een betere wereld.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice. Mail ons Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur