In ieder bedrijf ontstaat afval. Waar de een elke dag een stuk of drie bouwcontainers vult, doet de ander weken met een rolcontainer. Toch gelden er voor iedereen regels voor bedrijfsafval. Maar waar moet je als ondernemer allemaal precies op letten?

 

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is al het afval dat geproduceerd wordt binnen een bedrijf. Dit kan gaan om alle afvalstromen van restafval, bouwafval tot chemisch afval. Waar huishoudelijk afval door de gemeente wordt opgehaald, bent je als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de inzameling en het afvoeren van afval. De regels voor bedrijfsafval kunnen per gemeente iets afwijken, al zal dat gaan om kleine verschillen. Het is daarom aan te raden ook even bij uw eigen gemeente te informeren.

 

Is het verplicht bedrijfsafval te scheiden?

Ja. Bedrijven zijn verplicht om afval gescheiden aan te bieden, tot zover dit mogelijk is. In Nederland geldt het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), waarin is vastgesteld dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt en gerecycled moeten worden. Het afvalbeheerplan ondersteunt de transitie naar een circulaire economie, waar we in Nederland op lange termijn naar toe willen.

Het scheiden van afval geldt alleen als dit mogelijk is. Dit betekent dat als je als bedrijf te weinig afval hebt, alleen niet recyclebare afvalstoffen produceert, of als het niet mogelijk is om een gescheiden inzameling te realiseren,  je niet verplicht bent om te scheiden.

Gevaarlijk afval dat schadelijk is voor mens, dier en milieu moet wel altijd gescheiden worden aangeboden. Daarnaast wordt het gestimuleerd om goed recyclebare afvalstoffen zoals, papier/karton, glas, organisch afval, hout, textiel, metaal en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Bepaalde afvalsoorten mogen in beperkte mate bij het restafval. Zo mogen er bijvoorbeeld 500 plastic bekers per week bij het restafval, 3 kilo piepschuim (EPS) en vijf autobanden.

Kostenbesparing

Afval scheiden is niet alleen goed voor het milieu, maar het brengt ook financiële voordelen met zich mee. Veel afvalsoorten zijn goedkoper als ze apart afgevoerd worden. Zo is papier en karton een van de goedkoopste afvalsoorten terwijl restafval een van de duurste afvalsoorten is.

 

Moet ik mijn bedrijfsafval aanmelden?

In enkele gevallen is het nodig om bedrijfsafval aan te melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Dit is echter alleen nodig als je zoveel afval produceert dat het binnen het bedrijf moet worden opgeslagen. Deze aanmeldplicht geldt alleen voor bouw- en sloopafval, groenafval dat gecomposteerd wordt of voor verontreinigde grond en bagger.
Het opslaan van de meest voorkomende afvalstromen zoals papier en karton, metaal, plastic, glas, banden, accu’s en elektrische apparaten hoeft niet gemeld te worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de afvalinzamelaar.

Het is daarnaast wel belangrijk om te zorgen voor een goede administratie. In het geval van controle moet u kunnen aantonen wat er gebeurt met het bedrijfsafval. Zo wordt er verwacht dat u het contract met uw afvalinzamelaar, de begeleidingsbrieven en de facturen vijf jaar bewaard.

 

Wat kost het inzamelen van bedrijfsafval?

De kosten voor het inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval liggen bij de inzamelaar. Deze kosten worden onder andere bepaald door de huur van de containers, het vervoeren van het afval en de verwerkingskosten. Vaak verschillen verschillende stromen afval in prijs. Dit heeft te maken met het verwerkingsproces. Restafval wordt bijvoorbeeld niet meer nagescheiden en gaat meteen in de verbrandingsoven in. Daarom is deze stroom duurder dan afvalstromen die goed te recyclen zijn.

Waarom kiezen voor Wastenet?

Wij hebben een groot netwerk van meer dan 50 inzamelaars door heel Nederland. Per postcodegebied en per afvalsoort wordt bekeken welke inzamelaar het beste kan worden ingeschakeld. Dit bedrijf legt de minste kilometers af en kan deze afvalsoort tegen het gunstigste tarief verwerken. Veel inzamelaars kunnen meerdere afvalsoorten verwerken, maar zij hebben zich vaak in één of enkele verwerkingsprocessen gespecialiseerd. Andere afvalstromen worden dan uitbesteed of op een minder efficiënte (dus kostbaarder) manier verwerkt.

 

Bedrijfsafval afvoeren door de gemeente

Als u weinig bedrijfsafval heeft of afval dat lijkt op huishoudelijk afval, kunt u uw bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. De gemeente is niet verplicht uw bedrijfsafval te accepteren en zal reinigingsrecht berekenen. Hoeveel dit bedrag is verschilt per gemeente.

NIEUW! PMD afval scheiden voor bedrijven

Plastic afval, metalen en drinkkartons, ofwel PMD, vormt een groot deel van ons afval. In veel gemeenten wordt het scheiden van PMD in huishoudens gestimuleerd, maar het efficiënt inzamelen en verwerken van PMD voor bedrijfsafval kan nog flink worden verbeterd. Sinds...

Wastenet sponsort De Dijkloop 2019

Op zondag 7 april 2019 vindt de vierde editie van De Dijkloop in Koedijk plaats. Het parcours van de hardloopwedstrijd zal door de polder, over de dijk en door de omliggende natuurgebieden gaan. Om deze mooie gebieden zo schoon mogelijk te houden, levert Wastenet...

De 5 meest gemaakte fouten bij bedrijfsafval

We worden steeds milieubewuster en daarom kijken bedrijven steeds vaker kritisch naar hun afvalgebruik. Een zero waste werkomgeving is niet voor iedereen haalbaar, maar een goede afvalscheiding en recycling natuurlijk wel! Wil jij je afvalinzameling verbeteren? Pas...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Share This