Restafval

Restafval is een verzamelterm voor een heleboel afvalsoorten. Idealiter is restafval het afval dat overblijft nadat alle afvalsoorten die gerecycled kunnen worden (zoals papier/karton en PMD) eruit zijn gehaald. Hoewel veel afvalsoorten bij het restafval kunnen, is het beter voor het milieu om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen. Daarnaast is het gescheiden aanbieden van afval vaak een goedkopere oplossing dan alles als restafval af te laten voeren.

Restafval wordt met rolcontainers, afzetcontainers, via semi-ondergrondse- en perscontainers ingezameld. Welke vorm van inzamelen past bij uw bedrijf? Daarover adviseren wij u graag.

Afvalsoort groot - restafval - rolcontainer Huren
N

Wat mag er bij het restafval

M

Wat mag er niet bij het restafval

Grote hoeveelheden Organisch afval (horeca-afval)
(klein) Chemisch afval zoals:
–  Verf(resten) en/of potten
–  Batterijen
–  Lampen
–  Olie- en (frituur)vetresten
Elektrische apparatuur
Bouw- en sloopafval
Mest
Kadavers
Bekijk de volledige acceptatie voorwaarden

De inzameling van restafval

Restafval kan op verschillende manieren worden ingezameld: Wastenet inzameling heeft verschillende maten rolcontainers, kan semiondergrondse container plaatsen en ook een afzet– en perscontainers behoren tot de oplossingen. Maar welke oplossing past nu het beste bij uw bedrijf? Hierover adviseren wij u graag. Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter op onze website.

Icoon - afvalsoort - restafval

Rolcontainers

Van 240 liter tot 2.400 liter

Icoon - afvalsoort - restafval

Perscontainers

Mini- en volwaardige

Icoon groenafval inzamelen

Semi-ondergronds

3 verschillende maten

20m3 afzetcontainer

Afzetcontainer

Eenmalig of wisselen

Ik wil graag een offerte ontvangen »

Kies voor duurzaam, zonder na te denken over afval

icoon afval

Gratis scan van de
huidige situatie

icoon afval

Passend advies
en offerte

icoon afval

Wij regelen de
overstap

icoon afval

Uw afvalzaken
geregeld

De recycling van Restafval

Na inzameling gaat het restafval naar een afvalenergiecentrale waar het wordt verbrand. De energie die hierbij vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Energie uit afval is duurzaam en draagt bij aan het reduceren van CO2 uitstoot. Na het verbranden blijven er verbrandingsresten zoals bodemas over, wat onder andere wordt verwerkt in asfalt.

Verbranding (met energie-terugwinning) is de op één na laatste stap in de Ladder van Lansink. In Nederland is er wettelijk een afvalplan waarin staat beschreven dat, indien dit mogelijk is, afval wordt hergebruikt en gerecycled. Voor ondernemers betekent dit dat je verplicht bent om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het bedrijf om afval te scheiden om zo recycling mogelijk te maken.

 

Wat is beter afval scheiden of nascheiding

Ik wil graag een offerte ontvangen