Elektrisch afval

Onder elektrisch afval vallen alle elektrische apparaten met of zonder snoer. Dit kunnen kleine apparaten zijn, zoals opladers of smartphones, maar ook grote apparaten zoals wit- en bruingoed. Elektrische apparaten bevatten veel herbruikbare materialen, waaronder zilver, goud, koper, glas, ijzer, palladium en aluminium. Deze kunnen voor 75% gerecycled worden. De apparatuur wordt gedemonteerd en vervolgens worden de waardevolle materialen eruit gehaald en opnieuw gebruikt als grondstof. Elektrisch afval kan worden ingezameld in afzetcontainers. Omdat er grote verschillen bestaan in het formaat van elektrische apparaten kunnen wij u per aanvraag adviseren over de beste inzameloplossing.

Elektrisch afval

Onder elektrisch afval vallen alle elektrische apparaten met of zonder snoer. Dit kunnen kleine apparaten zijn, zoals opladers of smartphones, maar ook grote apparaten zoals wit- en bruingoed. Elektrische apparaten bevatten veel herbruikbare materialen, waaronder zilver, goud, koper, glas, ijzer, palladium en aluminium. Deze kunnen voor 75% gerecycled worden. De apparatuur wordt gedemonteerd en vervolgens worden de waardevolle materialen eruit gehaald en opnieuw gebruikt als grondstof. Elektrisch afval kan worden ingezameld in afzetcontainers. Omdat er grote verschillen bestaan in het formaat van elektrische apparaten kunnen wij u per aanvraag adviseren over de beste inzameloplossing.

Wist u dat?

%

Van het elektrisch afval wordt gescheiden ingezameld.
Daarmee komt jaarlijks zo’n 40 miljoen kilo aan elektrische apparaten, met een waarde van 73 miljoen euro, bij het restafval terecht.

Inzamelingswijze elektrisch afval

3m3 afvalcontainer

Open afzetcontainer

6m3 afvalcontainer

Open afzetcontainer

10m3 afvalcontainer

Open afzetcontainer

Gesloten afzetcontainer

Beschikbaar in 10m3, 12m3, 20m3 en 40m3

Alle bouw afvalcontainers

Schoon puin

Schoon puin

Schoon puin is één afvalsoort, het zijn afgeleiden van steen: beton, tegels, bestrating en cement. Het wordt niet gesorteerd maar direct vergruisd voor hergebruik.

Groenafval

Groenafval

Groenafval wordt direct gestort. Hiervan wordt compost gemaakt dat vervolgens weer hergebruikt wordt. 100% recyclebaar dus.

Grond afvoeren

Schone grond

Schone grond wordt afgevoerd en direct gestort. Er mag daarom niets anders in de container.

Hout afvoeren container

Gemengd hout

Houtafval bestaat uit 3 klassen hout. We kunnen A-hout (onbehandeld), B-hout (o.a. meubels en sloophout) en C-hout (geimpregneerd) afvoeren.

Dakafval

Dakafval, zoals golfplaten, bitumen en teer moet apart worden afgevoerd van het bouw- en sloopafval. Asbest (gelijkend materiaal) mag niet bij het dakafval.

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur