Water verontreinigd > 10% vaste stof en /of > 200.000 CZV

Euralcode

16.10.01*
Waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

Omschrijving

Water                                              ≥ 50 %
Vaste stof *                                    ≥ 10 – < 50 %
Sedimentlaag                                ≤ 25%                                             (van de verpakkingsinhoud)
CZV                                                  ≥ 200.000 mg O2/ltr
EOX                                                < 1000 mg/kg
pH                                                    4 – 10
Verpakkingsgrootte                     ≥ 60 liter
Waterdun / verpompbaar

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides (alkenen/glycolethers)
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Logen/zuren
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dopdrum*                                             60 – 200 liter                                               (metaal, kunststof)
IBC container*                                     600/1000 liter
Handelsverpakkingen*                      ≥ 60 liter

*UN goedgekeurde verpakking; de vulinhoud is maximaal 90% van de bruto inhoud.