Aanlevervoorwaarden Water verontreinigd
kleinverpakking

Euralcode

16.10.01*
Waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

Omschrijving

Water                                    > 50 %
EOX                                      < 1000 mg/kg
Verpompbaar
Verpakkingsgrootte*         ≥ 15 < 60 liter

*Verpakkingen < 15 liter vallen onder afvalstroom 91217 Verf/Inkt kleinverpakking.

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides (alkenen/glycolethers)
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Logen/zuren
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum*1                                   ≥ 60 – ≤ 200 liter
Boxpallet**                                        1000 liter
ASP container**1                              800 liter
Accubak                                              610 liter
Pallet geseald

* Metaal/kunststof      ** inclusief boxpalletzak       1 UN goedgekeurde verpakking
* inhoud bij voorkeur 90% van de maximale vulinhoud