Aanlevervoorwaarden Water verontreinigd < 10% vaste stof en < 200.000 CZV

Euralcode

16.10.01*
Waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

Omschrijving

Water                                              ≥ 50 %
Vaste stof *                                    ≥ 10 – < 50 %
Sedimentlaag                                ≤ 25%                                             (van de verpakkingsinhoud)
CZV                                                 < 200.000 mg O2/ltr
pH                                                   > 4 – < 10
EOX                                                < 1000 mg/kg
Verpakkingsgrootte                     ≥ 60 liter
Waterdun / verpompbaar 

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides (alkenen/glycolethers)
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Logen/zuren
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dopdrum*                                             > 60 – ≤ 200 liter                                               (metaal, kunststof)
IBC container*                                     600/1000 liter
Handelsverpakkingen*                      ≥ 60 liter

*UN goedgekeurde verpakking; de vulinhoud is maximaal 90% van de bruto inhoud.
Drums of andere verpakkingen moeten geplaatst worden op deugdelijke pallets.