Aanlevervoorwaarden Verf/Inkt vast

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Vaste uitgeharde verf/inktresten                       > 25 < 75 %                Niet verpompbaar
Oplosmiddelen/water/sludge                             < 75 %                 Verpompbaar
Verpakkingsgrootte                                               > 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Radioactieve stoffen
Dioxinen (dirty 17)
Peroxides
Organotinverbindingen
Bestrijdingsmiddelen
Zware metalen
Gebromeerde difenylethers
Aluminium
Infectueuze stoffen
PCB

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum*                                        > 60 – ≤ 200 liter (inclusief liner)                  (metaal, kunststof)
Dopdrum*                                             > 60 – ≤ 200 liter                                               (metaal, kunststof)
Handelsverpakkingen*                       > 60 – ≤ 200 liter

* UN goedgekeurde verpakking, vulinhoud is maximaal 90% van de bruto inhoud