Aanlevervoorwaarden Verbruiksmaterialen verontreinigd met verf/inkt

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Verbruiksmaterialen (gemengd)                               100 %                              (kwasten, rollers, lege glazen potjes, afplakpapier,
                                                                                                                                     verfrollerbakjes, plastic, hout en folie)
Verpakkingsgrootte                                                      ≥ 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Vrije vloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum                                   ≥ 60 – ≤ 200 liter                            (metaal/kunststof)
ASP container*                              800 liter                                           (inclusief boxpalletzak)

 

*UN goedgekeurde verpakking,