Aanlevervoorwaarden Teerhoudend asfaltpuin

Omschrijving

Teerhoudend asfalt wat vrij komt bij (herstel) werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen.
Asfalt is teerhoudend als de concentratie aan PAK10 gelijk dan wel groter is dan 75 mg/kg.

Toegestaan

Teerhoudend asfalt puin
Freesasfalt
Maximale afmeting is 60×60 cm

Niet toegestaan*

Gevaarlijk afval
Bouw en Sloopafval
Bedrijfsafval
Belijningsmateriaal
Zand / grond > 5%
Verontreinigd zand / grond
Asbest of asbest gelijkend materiaal
Schoorsteenpuin
Asfalt, puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen,
saneringslocaties

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.