Aanlevervoorwaarden Smeervet

Euralcode

12.01.12*
Afgewerkte wassen en vetten

Omschrijving

Zware metalen                                      acceptabel is de concentratie die gewoonlijk in verf voorkomt
Chloor                                                    < 1%
Zwavel                                                   < 1%
Kwik                                                       < 10 ppm
Fluor                                                       niet aantoonbaar
Thermische afbreekbaarheid            < 900 °C
Steekvaste organische resten, zolang het niet één groot blok “beton” is.

Meldingsplicht*

PCB/PCT
Polymeriserende en reactieve stoffen
Metalen voorwerpen > 5 cm

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum                                         60 – 200 liter                          (inclusief liner)
ASP                                                        800 liter                                   (afgesloten handelsverpakkingen, inclusief liner)
Boxpallet hout                                     1000 liter                                 (afgesloten handelsverpakkingen, inclusief boxpalletzak en bodem)