Aanlevervoorwaarden Slib

Omschrijving

Slib

Toegestaan

Slib afkomstig uit riolen, kolken en gemalen
Veegzand
Organische restfractie (zoals bladeren) < 30%
Minerale olie houdend water/slib mengsels
Vetten van horeca

Niet toegestaan*

Verontreinigingen met zandvreemde stoffen zoals rest afval, papier/karton, kunststoffen
Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van de mens, bodem, dier of gewas
Asbesthoudende en/of asbest gelijkende materialen

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

Voorwaarden

Afvalstromen dienen te allen tijde ruim vooraf te worden aangemeld
Maximaal 1 vracht (30 ton) per dag, meer in overleg
Aangeleverd slib is goed verpompbaar