Aanlevervoorwaarden Riool- , kolken– en gemaalslib

Omschrijving

Zand en slib afkomstig uit riolen, kolken en gemalen (RKG-slib)

Toegestaan

Slib afkomstig uit riolen, kolken en gemalen
Veegzand
Droge stofgehalte > 80%
Organische restfractie (zoals bladeren) < 30%
Gelimiteerde hoeveelheid zware metalen (verwerking conform BRL 7500)

Niet toegestaan*

Verontreinigingen met zandvreemde stoffen zoals rest afval, papier/karton, kunststoffen
Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van de mens, bodem, dier of gewas
Asbesthoudende en/of asbest gelijkende materialen

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.