Aanlevervoorwaarden Papier/karton

Omschrijving

Papier en karton geheel vrij van andere afvalstoffen, dat direct geschikt is voor hergebruik

Toegestaan

Papier en/of karton 100%, niet zijnde (kleuren) drukwerk (kranten/folders)

Niet toegestaan*

Asbesthoudend of asbestgelijkend afval
Kranten/folders
Ordners en/of ringbanden
Plastic en geplastificeerde onderdelen
Nat papier en/of karton
Organisch afval/verontreiniging
Verbrande papier– en/of kartonrestanten
Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
Overige (gevaarlijke) afvalstoffen en verontreiniging

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.