Aanlevervoorwaarden Oplosmiddel vaste stof
30% 50%

Euralcode

07.01.04*
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

Omschrijving

Oplosmiddelen                               > 40 %
Water                                               ≤ 10 %
Vaste stof                                        ≥ 30 – < 50 %
Sedimentlaag                                 ≤ 25%                                                (van de verpakkingsinhoud)
EOX                                                 < 1000 mg/kg
Verpakkingsgrootte                      ≥ 60 liter
Waterdun / verpompbaar

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides (alkenen/glycolethers)
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Logen/zuren
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dopdrum*                                         60 – 200 liter                                 (metalen/kunststof)
IBC container*                                 600/1000 liter
Handelsverpakkingen*                  ≥ 60 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking,