Aanlevervoorwaarden Oplosmiddel kleinverpakking

Euralcode

07.01.04*
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

Omschrijving

Oplosmiddelen                            > 40 %
Water                                            < 50 %
Vaste stof*                                    < 50 %
EOX                                               < 1000 mg/kg
Verpakkingsgrootte                    ≥ 15 – < 60 liter
Waterdun

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides (alkenen/glycolethers)
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Logen/zuren
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum*1                                ≥ 60 – ≤ 200 liter
Boxpallet**                                     1000 liter
ASP container**1                          800 liter
Accubak                                           610 liter
Pallet geseald

 

* Metaal/kunststof                          ** inclusief boxpalletzak                     1 UN goedgekeurde verpakking

Vulinhoud is maximaal 90% van de bruto inhoud