Aanlevervoorwaarden Ongebruikt product vloeibaar organisch

Euralcode

16.03.05
Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

Omschrijving

Ongebruikt organisch materiaal            < 100%
Vloeibaar

Meldingsplicht*

Radioactieve stoffen
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Aluminium
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum*                              ≥ 60 – ≤ 200 liter                     (metaal/kunststof)
Dopdrum*                                   ≥ 60 – ≤ 200 liter                     (metaal/kunststof)

 

* UN goedgekeurde verpakking. Het geschikte materiaal voor de verpakking is afhankelijk van de in te leveren afvalstroom.