Aanlevervoorwaarden Lijm-/kitresten

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Lijm-, hars- en of kitresten          < 100 %              niet verpompbaar
Verpakkingsgrootte                        ≥ 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Radioactieve stoffen
Infectueuze stoffen
Vrije vloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen dekseldrum*            ≥ 60 – ≤ 200 liter               (inclusief liner)
ASP container*                        800 liter                              (inclusief boxpalletzak)

 

*UN goedgekeurde verpakking,