Aanlevervoorwaarden Lege verfblikken

Euralcode

08.01.11*
afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Metalen verpakkingen                                  ≥ 97 %
Verf/inkt/lijm/kitresten                              < 3 %                                (uitgeharde resten)
Verpakkingsgrootte                                      < 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Vrije vloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Boxpallet                                           1000 liter (inclusief boxpalletzak)                         voorkeursverpakking
Pallet                                                  1 m2 (geseald)                                                            voorkeursverpakking
ASP container*                                800 liter (inclusief boxpalletzak)
Metalen dekseldrum*                    > 60 – ≤ 200 liter (inclusief liner)
Kunststof dekseldrum*                 > 60 – ≤ 200 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking,