Aanlevervoorwaarden Lege spuitbussen

Euralcode

16.05.04*
Gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

Omschrijving

Lege spuitbussen                                           100%

Meldingsplicht*

Brandblussers
Gasflessen
PUR-spuitbussen
Bestrijdingsmiddelen-spuitbussen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Doos                                                                                 ≥ 60 – ≤ 200 liter                     (maximale inhoud 50 kg)
UN dekseldrum t.b.v. spuitbussen*                          200 liter

*UN goedgekeurde verpakking,