Aanlevervoorwaarden Karton

Omschrijving

Karton geheel vrij van andere afvalstoffen, dat direct geschikt is voor hergebruik

Toegestaan

Karton 100%

Niet toegestaan*

Asbesthoudend of asbestgelijkend afval
Ordners en/of ringbanden
Plastic en geplastificeerde onderdelen
Nat karton
Verbrande kartonrestanten
Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
Overige (gevaarlijke) afvalstoffen en verontreiniging

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.