Aanlevervoorwaarden Hoog halogeenrijke vloeistof

Euralcode

20.01.13*
Oplosmiddelen

Omschrijving

Koolwaterstoffen                      < 100%
Organische verbindingen       < 100%
Water                                          < 50%
Chloor                                         > 10%
Calorische waarde                    > 30.000 kJ/kg
Verpakking                                 ≥ 200 ltr
Fluor                                            < 2%
Broom(verbindingen)               < 1%
Zware metalen                            < 1%
Zwavel                                          < 0,1%
Vlampunt                                     < 61°C

Meldingsplicht*

Dioxinen (dirty 17)
PCB/PCT
Overige (gevaarlijke) afvalstoffen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dopdrum*                      200 liter                   (kunststof/metaal)
IBC container*             600/1000 liter
Handelsverpakkingen*

 

*UN goedgekeurde verpakking, inhoud maximaal 90% van de maximale vulinhoud