Aanlevervoorwaarden Groenafval

Omschrijving

Groenafval is een verzamelnaam voor afval afkomstig van tuinbouwactiviteiten of dat vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen.

Toegestaan

Takken
Snoeiafval
Tuinafval
Moestuin afval
Struiken
Gras/maaisel
Riet
Bamboe
Bladeren
Aanhangend grond (maximaal 10% grond van de totale inhoud)

Niet toegestaan*

Graszoden
Boomstronken
Japanse duizendknoop
Hout
Papier/karton
Plastic (verpakkingen)
Vervuild grond/zand
Vervuild plantsoenafval
Organisch afval (gekookt)
Gevaarlijk afval

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.