Aanlevervoorwaarden Gemengd puin (schoon)

Omschrijving

Alle steen-en betonachtige materialen al dan niet gewapend, niet zijnde steengaas, gips en/of asfalt.
Afmeting niet groter dan 100 x 100 x 100 cm

Toegestaan

Beton(-resten) en straatwerk <100%
Metsel –en/of betonpuin <100%
Wapeningsstaal
(Schoon) zand <5%

Niet toegestaan*

Gevaarlijk afval
Materialen in poeder– en/of stofvorm
Cement
Kalkzandsteen
Gipsproducten; Gasbeton; Giboblokken
Asfalt en/of asfaltpuin
Stukwerkpuin, pleisterwerkpuin
Verontreinigen grond <bodemkwaliteitsklasse wonen
Asbest of asbest gelijkend materiaal
Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen,
saneringslocaties

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.