Aanlevervoorwaarden Doeken verontreinigd met verf/inkt

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie

08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie

08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Verontreinigde doeken                                   < 100 %
Verpakkingsgrootte                                         ≥ 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen/kunststof dekseldrum                 ≥ 60 – ≤ 200 liter                    (inclusief liner)
ASP container*                                              800 liter                                   (inclusief boxpalletzak)
Handelsverpakkingen*                                ≥ 60 – ≤ 200 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking, inhoud is maximaal 90% van de maximale vulinhoud