Aanlevervoorwaarden Dakafval

Omschrijving

Dakafval (teerhoudend/bitumineus) wat vrijkomt bij renoveren en/of slopen van daken.

Toegestaan

Dakafval (teerhoudend/bitumineus)
Aanhangend vuil zoals o.a isolatiemateriaal, hout, dakgrind, etc. < 10 v%
Soortelijk gewicht > 250 kg/m3
Teerhoudend dakleer is tot 1980 toegepast. Bitumineus dakleer is vanaf 1975 toegepast.
Teerhoudend en bitumineus dakafval dient gescheiden aangeleverd te worden

Niet toegestaan*

Gevaarlijk afval
Bouw en Sloopafval
Bedrijfsafval
Opmengen van teerhoudend en bitumineus dakleer
Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en/of grond, schoorsteenpuin, dakgrind > 10 v%
Soortelijk gewicht < 250 kg/m3

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.